Nordea Turva 75 sulautuu Nordea Säästö 10:een 6.2.2016

Nordea Turva 75 on pääomasuojattu yhdistelmärahasto, jonka pääomasuoja määrää tarkasti, miten rahaston varat jaetaan turvaavien sijoitusten ja tuottohakuisten sijoitusten kesken. Markkinoiden laskiessa tuottohakuisten sijoitusten osuutta vähennetään ja turvaavien sijoitusten osuutta lisätään.

Nykyinen korkotaso on hyvin matala, minkä vuoksi myös turvaavien sijoitusten tuotto-odotus on pieni. Lisäksi rahaston ulkopuolisesta pääomasuojasta aiheutuu kustannuksia, jotka heijastuvat rahastoon korkeana hallinnointipalkkiona. Arviomme mukaan Nordea Säästö 10 tarjoaa asiakkaillemme paremman tuotto–riski-suhteen pitkällä aikavälillä. Finanssivalvonta on hyväksynyt sulautumisen 2.11.2015.

Nordea Turva 75 -rahaston osuudenomistajien kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että Nordea Säästö 10:een ei sisälly pääomasuojaa, ja sijoitus on niin ollen riskisempi.

Sulautumisen vaikutukset osuudenomistajille

Sulautuminen ei edellytä kummankaan rahaston osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille. Sulautumisella ei ole myöskään vaikutusta rahasto-osuuksien alkuperäiseen hankintahintaan tai omistusajan pituuteen. Sulautumisen jälkeen kaikilla osuudenomistajilla on samat oikeudet. Turva 75- ja Säästö 10 -rahastojen erot esitellään kummankin rahaston osuudenomistajille lähetettävässä henkilökohtaisessa ilmoituskirjeessä.

1) Erikoissijoitusrahasto Nordea Turva 75:n osuudenomistajat
Sulautumisessa Nordea Turva 75 osuudenomistajista tulee Nordea Säästö 10:n osuudenomistajia nykyistä rahasto-omistusta vastaavassa suhteessa.

2) Sijoitusrahasto Nordea Säästö 10:n osuudenomistajat
Nordea Säästö 10:n osuudenomistajalle sulautuminen merkitsee rahaston osuudenomistajien lukumäärän ja rahastopääoman kasvua rahaston sijoituspolitiikan, riskitason tai sääntöjen muuttumatta.

Rahasto-osuuksien lunastaminen ennen sulautumista


Kuten aina rahastosulautumisten yhteydessä, on sekä sulautuvan että vastaanottavan osuudenomistajilla lakiin perustuva oikeus vaihtaa tai lunastaa rahasto-osuutensa ennen sulautumista ilman kustannuksia.

 

Halutessaan lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuudet ilman merkintä/lunastuspalkkiota on Nordea Turva 75:n ja Säästö 10 osuudenomistajien tehtävä lunastus- tai vaihtotoimeksianto viimeistään tiistaina 2.2.2016 ennen klo 16.30. Sen jälkeen Nordea Turva 75 -rahasto on suljettu toimeksiannoilta.

 

Toimeksiantoja voi tehdä Nordean sijoituspalveluja tarjoavissa konttoreissa tai verkkopankkitunnuksilla Nordean Asiakaspalvelussa ja verkkopankissa. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä lunastus- tai vaihtopalkkioita, mutta mahdollinen luovutusvoitto tai -tappio realisoituu verotuksessa.

 

Turva 75 -rahaston säännöt muuttuvat ennen sulautumista


Sulautumisessa molemmilla rahastoilla täytyy olla sama sijoitusten arvostusajankohta. Sen vuoksi Nordea Turva 75:n arvostusajankohtaa muutetaan ennen sulautumista siten, että rahaston sijoitukset arvostetaan klo 17.00. Tämä edellyttää muutoksia rahaston sääntöihin (uusi 6 §). Uudet säännöt tulevat voimaan 5.2.2016.

 

Lisätietoja


Tilintarkastajien tekemän, sulautumista koskevan lausunnon voi tilata sulautumisen jälkeen Nordea Funds Oy:stä joko sähköpostitse L2488@nordea.com tai soittamalla arkisin klo 9–10 numeroon 075 326 4070 (pvm/mpm).

Nordea Säästö 10:n avaintietoesite ja rahastokohtaiset säännöt sekä virallinen rahastoesite ovat nähtävissä Rahastot Nytissä.

Nordea Turva 75:n rahastokohtaiset säännöt (pdf, 42 KB)Avautuu uuteen ikkunaan 5.2.2016 alkaen.