Nordea-rahastojen tuotot vuodelta 2013 07.02.2014

Nordea Funds Oy:n  hallinnoimien rahastojen tuotot vuodelta 2013 on vahvistettu yhtiökokouksessa 6.2.2014.

Nordea-rahastojen vuoden 2013 tuotot ovat irronneet 6.2.2014. Tuotto maksetaan 7.2.2014 alkaen, viimeistään helmikuun 2014 loppuun mennessä.

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, jotka olivat mukana rahastojen osuudenomistajarekisterissä 5.2.2014 ennen klo 17.00. Poikkeuksia ovat niin kutsutut viivästetyt rahastot Nordea Euro Yrityslaina Plus, Nordea Japani, Nordea Kaukoitä, Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat, Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat ja Nordea Yrityslaina Plus, joiden osalta merkintä oli tehtävä 4.2.2014 ennen klo 17.00.

Nordea-rahastoissa tuotto-osuuksille pyritään jakamaan vuosittain mahdollisimman tasaista tuottoa ottaen samalla huomioon vuoden aikana rahaston saamat tuotot, yleinen markkinakehitys sekä muut maksettavan tuoton suuruuteen mahdollisesti vaikuttavat tekijät.

Jaettava tuotto määritellään tiettynä euromääränä yhtä tuotto-osuutta kohden.

Liitteenä olevassa taulukossa näytetään ne osuussarjat, joissa on tuotto-osuuksia. Koska pörssinoteeratuissa rahastoissa Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF ja Nordea Stable Equities UCITS ETF on vain kasvuosuuksia, ne eivät ole mukana tuotonjakotaulukossa.

Tuotonjakotaulukko vuodelta 2013 (pdf, 11 KB)Avautuu uuteen ikkunaan