Nordea-rahastojen vuosikertomus 2016 31.3.2017

Sijoitusrahastolain ja muiden voimassa olevien määräysten mukainen Nordea-sijoitusrahastojen vuosikertomus 2016 on julkaistu. 

Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen vuosikertomuksessa ovat muun muassa   

  • toimitusjohtajan katsaus
  • hallituksen toimintakertomus
  • hallituksen tuotonjakoesitys
  • rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut ja sijoitusten jakaumat
  • rahastojen tuloslaskelmat ja taseet
  • rahastokohtaiset sijoitukset
  • tilintarkastuskertomus
  • muut lain tai viranomaismääräysten edellyttämät tiedot.

Nordea-sijoitusrahastojen vuosikertomus 2016 (pdf, 5 MB)Avautuu uuteen ikkunaan

Katsauksen saa Suomessa myös Nordea Pankin konttoreista. Katsausta ei paineta.

Vuosikertomus on saatavilla osoitteessa www.nordea.fi/rahasto (Rahastot Nyt).