Nordea-rahastojen vuosikertomus 2015 31.03.2016

Sijoitusrahastolain ja muiden voimassa olevien määräysten mukainen Nordea-sijoitusrahastojen vuosikertomus 2015 on julkaistu. Nordean kaksi pörssinoteerattua UCITS ETF -rahastoa ovat mukana katsauksessa. 

Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen vuosikertomuksessa ovat muun muassa   

  • toimitusjohtajan katsaus
  • hallituksen toimintakertomus
  • hallituksen tuotonjakoesitys
  • rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut ja sijoitusten jakaumat
  • rahastojen tuloslaskelmat ja taseet
  • rahastokohtaiset sijoitukset
  • tilintarkastuskertomus.  

Nordea-sijoitusrahastojen vuosikertomus 2015 (pdf, 4 MB)Avautuu uuteen ikkunaan

Katsauksen saa Suomessa myös Nordea Pankin konttoreista. Katsausta ei paineta.

Vuosikertomus on saatavilla osoitteessa www.nordea.fi/rahasto.