Nordea-rahastojen vuosikertomus 2014 31.03.2015

Sijoitusrahastolain mukainen Nordea-sijoitusrahastojen vuosikertomus 2014 on julkaistu. Nordean kaksi pörssinoteerattua UCITS ETF -rahastoa ovat mukana katsauksessa. 

Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen vuosikertomuksessa ovat muun muassa  

  • toimitusjohtajan katsaus
  • hallituksen toimintakertomus
  • hallituksen tuotonjakoesitys
  • rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut ja sijoitusten jakaumat
  • rahastojen tuloslaskelmat ja taseet
  • rahastokohtaiset sijoitukset
  • tilintarkastuskertomus.

Nordea-sijoitusrahastojen vuosikertomus 2014 (pdf, 4 MB)Avautuu uuteen ikkunaan

Katsauksen saa Suomessa myös Nordea Pankin konttoreista. Katsausta ei paineta.

Vuosikertomus on saatavilla osoitteessa www.nordea.fi/rahasto.