Nordea-rahastojen vuosikertomus 2013

Sijoitusrahastolain mukainen Nordea-sijoitusrahastojen vuosikertomus 2013 on julkaistu. Ruotsinkielinen katsaus julkaistaan osoitteessa www.nordea.fi/fonder. (TÄHÄN LINKKI)

Vuosikertomuksessa ovat muun muassa

  • toimitusjohtajan katsaus
  • hallituksen toimintakertomus
  • hallituksen tuotonjakoesitys
  • tuottoa vastuullisesti – katsaus 2013
  • rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut ja sijoitusten jakaumat
  • rahastojen tuloslaskelmat ja taseet
  • rahastokohtaiset sijoitukset
  • tilintarkastuskertomus.

Nordea-sijoitusrahastojen vuosikertomus 2013Avautuu uuteen ikkunaan (pdf, noin 10 000 kb).

Katsauksen saa Suomessa myös Nordea Pankin konttoreista. Katsausta ei paineta.