Nordea-rahastojen tuotot vuodelta 2015 12.02.2016

Nordea Funds Oy:n hallinnoimien, Suomeen rekisteröityjen rahastojen tuotot vuodelta 2015 on vahvistettu yhtiökokouksessa 11.2.2016. 

Nordea-rahastojen vuoden 2015 tuotot ovat irronneet 11.2.2016 lukuun ottamatta Nordea Japani -rahastoa, jonka osalta tuoton irtoamispäivä on 12.2.2016. Tuotto maksetaan 12.2.2016 alkaen, kuitenkin viimeistään helmikuun 2016 loppuun mennessä.

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, jotka olivat mukana rahastojen osuudenomistajarekisterissä 10.2.2016 ennen klo 16.30. Poikkeuksia ovat niin kutsutut viivästetyt rahastot Nordea Euro Yrityslaina Plus, Nordea Japani, Nordea Kaukoitä, Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat, Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat ja Nordea Yrityslaina Plus, joiden osalta merkintä oli tehtävä 9.2.2016 ennen klo 16.30.

Nordea-rahastoissa tuotto-osuuksille pyritään jakamaan vuosittain mahdollisimman tasaista tuottoa ottaen samalla huomioon vuoden aikana rahaston saamat tuotot, yleinen markkinakehitys sekä muut maksettavan tuoton suuruuteen mahdollisesti vaikuttavat tekijät. Rahaston sijoituksille kertyneet tuotot eli kuponkikorot ja osingot sekä markkinakehitys ovat eritoten ohjanneet tuotonmaksupäätöstä vuoden 2015 osalta.

Jaettava tuotto määritellään tiettynä euromääränä yhtä tuotto-osuutta kohden.

Liitteenä olevassa taulukossa näytetään ne osuussarjat, joissa on tuotto-osuuksia. Koska pörssinoteeratuissa rahastoissa Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF ja Nordea Stable Equities UCITS ETF on vain kasvuosuuksia, ne eivät ole mukana tuotonjakotaulukossa. 

Tuotonjakotaulukko 2015 (pdf, 12 KB)Avautuu uuteen ikkunaan


Lisätietoja: Nordea Funds Oy, www.nordea.fi/rahasto

 

toimitusjohtaja Henrika Vikman, moc.aedron@namkiv.akirneh, 050 410 7647.

Jukka-Pekka Muilu, moc.aedron@ulium.akkep-akkuj, 050 327 6460.