Nordea-rahastojen tuotot vuodelta 2014 16.02.2015

Nordea Funds Oy:n hallinnoimien, Suomeen rekisteröityjen rahastojen tuotot vuodelta 2014 on vahvistettu yhtiökokouksessa 13.2.2015.

Nordea-rahastojen vuoden 2014 tuotot ovat irronneet 13.2.2015. Tuotto maksetaan 16.2.2015 alkaen, kuitenkin viimeistään helmikuun 2015 loppuun mennessä.

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, jotka olivat mukana rahastojen osuudenomistajarekisterissä 12.2.2015 ennen klo 17.00. Poikkeuksia ovat niin kutsutut viivästetyt rahastot Nordea Euro Yrityslaina Plus, Nordea Japani, Nordea Kaukoitä, Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat, Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat ja Nordea Yrityslaina Plus, joiden osalta merkintä oli tehtävä 11.2.2015 ennen klo 17.00.

Nordea-rahastoissa tuotto-osuuksille pyritään jakamaan vuosittain mahdollisimman tasaista tuottoa ottaen samalla huomioon vuoden aikana rahaston saamat tuotot, yleinen markkinakehitys sekä muut maksettavan tuoton suuruuteen mahdollisesti vaikuttavat tekijät. Vuoden 2014 osalta ovat rahaston sijoituksille kertyneet tuotot eli kuponkikorot ja osingot sekä markkinakehitys eritoten ohjanneet tuotonmaksupäätöstä.

Jaettava tuotto määritellään tiettynä euromääränä yhtä tuotto-osuutta kohden.

Liitteenä olevassa taulukossa näytetään ne osuussarjat, joissa on tuotto-osuuksia. Koska pörssinoteeratuissa rahastoissa Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF ja Nordea Stable Equities UCITS ETF on vain kasvuosuuksia, ne eivät ole mukana tuotonjakotaulukossa.Lisätietoja: Nordea Funds Oy, www.nordea.fi/rahasto.

Tuotonjakotaulukko 2014 (pdf, 11 KB)Avautuu uuteen ikkunaan