Nordea Funds Oy

Nordea Funds Oy on osa Nordea-konsernia, joka on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen suurin finanssiryhmä. Rahastoyhtiöllä on käytössään koko konsernin sijoitusosaaminen ja voimavarat. Nordean noin 60 rahaston kattava valikoima on Suomen markkinoiden suurimpia. Lisäksi Nordea markkinoi Suomessa yli 20 Luxemburgiin rekisteröityä Nordea SICAV -rahastoa.

Nordea Funds Oy on innovatiivinen, laadukkaiden rahastojen hallinnoija, joka luo lisäarvoa sijoittajille. Rahastotoiminnan peruselementtejä ovat luotettavuus, avoimuus ja läpinäkyvyys sekä aktiivinen omistajapolitiikka ja yhteiskuntavastuullinen sijoittaminen.

Suomen sijoitusrahastomarkkinoilla Nordea-rahastot on jo vuosia ollut markkinajohtaja noin 35 %:n markkinaosuudellaan.

  • Rahastojen arvostusperiaatteet 
    Osuudenomistajat voivat halutessaan saada lisätietoja rahastojen sijoitusten arvostusperiaatteista veloituksetta rahastoyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta Suomessa.

Yhtiön toiminimi oli Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy 11.12.2013 saakka.