Nordea Funds Oy

Nordea Funds Oy on osa Nordea-konsernia, joka on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen suurin finanssiryhmä. Rahastoyhtiöllä on käytössään koko konsernin sijoitusosaaminen ja voimavarat.

Nordean noin 65 rahaston kattava valikoima on Suomen markkinoiden suurimpia. Lisäksi Nordea markkinoi Suomessa noin 40 Luxemburgiin rekisteröityä Nordea SICAV -rahastoa.

Nordea Funds Oy on innovatiivinen, laadukkaiden rahastojen hallinnoija, joka luo lisäarvoa sijoittajille. Rahastotoiminnan peruselementtejä ovat luotettavuus, avoimuus ja läpinäkyvyys sekä aktiivinen omistajapolitiikka ja yhteiskuntavastuullinen sijoittaminen.

Suomeen rekisteröidyillä Nordea-rahastoilla on jo vuosia ollut markkinajohtajan asema Suomessa, jossa markkinaosuus on noin 39 % (12/2016). Sijoitusrahastomarkkinasta riippuen Nordea-rahastot sijoittuu muutoin sijalle kaksi Tanskassa ja Ruotsissa, tai sijalle neljä Norjassa.

  • Rahastojen arvostusperiaatteet 
    Osuudenomistajat voivat halutessaan saada lisätietoja rahastojen sijoitusten arvostusperiaatteista veloituksetta rahastoyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta Suomessa.

Yhtiön toiminimi oli Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy 11.12.2013 saakka.