Nordea Funds Oy:n hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat 16.04.2015

Nordea Funds Oy:n hallinnoimien, Suomeen rekisteröityjen rahastojen varsinainen osuudenomistajien kokous pidettiin 14.4.2015. Osuudenomistajat valitsivat kokouksessa edustajansa Nordea Funds Oy:n hallitukseen sekä tilintarkastajan. Nordea Funds Oy:n hallituksen kokoonpano pysyy ennallaan. Kokous valitsi uuden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.

Osuudenomistajien kokouksessa tehdyt päätökset koskevat myös kahta pörssinoteerattua Nordea UCITS ETF -rahastoa, joita rahastoyhtiö hallinnoi.

Osuudenomistajien kokous valitsi rahastoyhtiön hallitukseen uudelleen seuraavat henkilöt

  • Torolf Aadnesen, Norjan kansalainen, rahoitusjohtaja, Den Norske Veritas;
  • Lars Eskesen, Tanskan kansalainen hallitusammattilainen;
  • Antti Kasi, Suomen kansalainen, hallitusammattilainen;
  • Cecilia Marlow, Ruotsin kansalainen, hallitusammattilainen.

Yhtiökokouksen 13.2.2015 uudelleenvalitsemat jäsenet

  • Nils Bolmstrand, Ruotsin kansalainen, Head of Products and Operations, Nordea Investment Management (hallituksen puheenjohtaja);
  • Mads Kaagaard, Tanskan kansalainen, Head of Nordea Savings & Wealth Offerings;
  • Jukka Perttula, Suomen kansalainen, varatoimitusjohtaja, Nordea Private Banking Suomi, maajohtaja;
  • Ellen Pløger, Tanskan kansalainen, Head of Nordea Retail Simplification Programme;
  • Snorre Storset, Norjan kansalainen, Head of Life&Pensions, Nordea Life Holding AB.

Osuudenomistajien kokous valitsi uuden tilintarkastajan

Rahasto-osuudenomistajien valitsema tilintarkastaja on Martin Grandell, KHT, ja varatilintarkastaja Taru Mäenpää, KHT.

Yhtiökokouksen 13.2.2015 valitsema sekä rahastoyhtiön että sen hallinnoimien rahastojen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (päävastuullinen tilintarkastaja Juha Wahlroos, KHT). Varatilintarkastaja on Jukka Paunonen, KHT.

Tilintarkastajat ovat Suomen kansalaisia.