Muutoksia rahastojen säännöissä

Muutoksia 19.2.

Rahastojen yhteisten sääntöjen 6 §:ää on muutettu hallinnoivan yhtiön nimen osalta. Lisäksi yhteisiä sääntöjä on muutettu siten, ettei 10 §:ssä erikseen mainittujen rahastojen osalta enää peritä rahastojen sijoitusten ostoista ja myynneistä aiheutuvia kaupankäyntikuluja.

Nordea Intia-, Kiina-, Private Banking Likviditet-, Private Banking Kort Obligasjon- ja Private Banking Obligasjon -sijoitusrahastojen sääntöjen 6 §:ää on muutettu hallinnoivan yhtiön nimen osalta. Yllä lueteltujen rahastojen rahastokohtaisia sääntöjä on Nordea Kiina -rahastoa lukuun ottamatta muutettu lisäksi merkintöjen ja lunastusten keskeyttämisen osalta. 

Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF- ja Nordea Stable Equities UCITS ETF -sijoitusrahastojen sääntöjen 6 §:ää on muutettu hallinnoivan yhtiön nimen osalta. Rahastokohtaisissa säännöissä on lisäksi muutettu osuuksien merkintää ja lunastusta, rahastojen sijoitusten arvostamista ja rahasto-osuuden virallisen arvon laskemista koskevia pykäliä siten, että säännöissä huomioidaan Ruotsissa Nasdaq OMX Tukholmassa noteerattujen rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja arvostaminen. Lisäksi sääntöihin on lisätty Nordea Bank AB (publ) ja Nordea Bank Danmark A/S markkinatakaajiksi.

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 20.12.2013 ja 23.12.2013, ja muutetut säännöt tulevat voimaan 19.2.2014. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä

Muutoksia 9.1.

Sijoitusrahasto Nordea Japanin, Nordea Maailman ja Nordea Pohjois-Amerikan rahastokohtaisia sääntöjä muutetaan hallinnointipalkkion osalta. Rahaston kiinteä hallinnointipalkkio, joka maksetaan rahaston varoista ja vaihtelee rahasto-osuussarjoittain, on enintään 1,60 % vuodessa laskettuna osuussarjan arvosta.
 
Sijoitusrahasto Nordea Säästö 10:n sijoituspolitiikkaa on täsmennetty. Jatkossa rahaston nettosijoitusaste osakemarkkinoille voi olla 0–25 %.
 
Sijoitusrahasto Nordea Stratega Koron sijoituspolitiikkaa on täsmennetty. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta, mutta voi tehdä myös suoria korkosijoituksia sekä sijoittaa johdannaissopimuksiin.

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 19.11.2013, ja muutetut säännöt tulevat voimaan 9.1.2014. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Muutoksista tiedotetaan Helsingin Sanomissa ja HBL:ssä maanantaina 9.12.2013.