Muutoksia Nordea SEK Instituutiokorko -rahaston säännöissä 6.7.2016

Rahaston sääntöjen 2 §:ää on muutettu siten, että rahaston sijoitustoiminnassa vältetään rahaston varojen sijoittamista yhtiöihin, joiden toimiala liittyy hiilikaivosteollisuuteen tai fossiilisiin polttoaineisiin. 

Muutoksen tarkoituksena on huomioida entistä kattavammin rahaston sijoitustoiminnassa sovellettavia kansainvälisiä vastuullisen sijoittamisen periaatteita, jotka koskevat ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja omistajaohjausta. Jo aiemmin rahaston sijoituksissa on sääntöjen mukaan vältetty yhtiöitä, jotka toimivat ase-, alkoholi-, tupakka-, uhkapeli- tai aikuisviihteeseen liittyvillä teollisuudenaloilla.

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 13.4.2016, ja muutetut säännöt tulevat voimaan 6.7.2016. 

Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Rahastokohtaiset säännöt 6.7.2016 alkaen (pdf, 78 KB)Avautuu uuteen ikkunaan