Muutoksia pörssinoteerattujen Nordea-rahastojen säännöissä ja avaintietoesitteissä 19.02.2014

Pörssinoteerattujen Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF- ja Nordea Stable Equities UCITS ETF -rahastojen muutetut säännöt tulevat voimaan 19.2.2014. Rahastojen sääntöjen 6 §:ää on myös muutettu hallinnoivan yhtiön nimen osalta.

 

Rahastokohtaisissa säännöissä on muutettu osuuksien merkintää ja lunastusta, rahastojen sijoitusten arvostamista ja rahasto-osuuden virallisen arvon laskemista koskevia pykäliä siten, että säännöissä huomioidaan Ruotsissa Nasdaq OMX Tukholmassa noteerattujen rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja arvostaminen.

 

Lisäksi sääntöihin on lisätty Nordea Bank AB (publ) ja Nordea Bank Danmark A/S markkinatakaajiksi.

 

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 23.12.2013, ja muutetut säännöt tulevat voimaan 19.2.2014. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä mitään toimenpiteitä osuudenomistajilta.

 

Myös rahastojen avaintietoesitteet on päivitetty, ja ne tulevat voimaan 19..2.2014.

 

Nordean rahastojen säännöt, avaintietoesitteet, palkkiot ja muut lisätiedot rahastoista ovat saatavilla internet-osoitteesta www.nordea.fi/rahasto.

Säännöt_Global.pdf (pdf, 47 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Säännöt_Stable.pdf (pdf, 46 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Avaintietoesite_KIID_Global.pdf (pdf, 252 KB)Avautuu uuteen ikkunaan 
Avaintietoesite_KIID_Stable.pdf (pdf, 248 KB)Avautuu uuteen ikkunaan