Muutoksia Nordea Pohjoismaat -rahaston sääntöihin

Rahaston sääntöjen 1 §:stä on poistettu maininta rahaston Ruotsissa käyttämästä markkinointinimestä Avanti. Lisäksi rahaston sääntöjen 2 §:ää on muutettu siten, että rahasto sijoittaa varansa pääosin Pohjoismaissa noteerattujen tai kotipaikkansa omaavien yhtiöiden arvopapereihin.

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 27.6.2016, ja muutetut säännöt tulevat voimaan 23.9.2016. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Säännöt 23.9. alkaen:

Nordea Pohjoismaat (pdf, 32 KB)Avautuu uuteen ikkunaan