Nordea Intia- ja Nordea Kiina -rahaston säännöt muuttuvat

Sijoitusrahasto Nordea Intia

Rahaston sääntöjen 2 §:ää on muutettu siten, että kohderahasto sijoittaa vähintään 3/4 nettovaroistaan (aiemmin 2/3) Intiaan rekisteröityjen tai siellä liiketoimintaa pääasiassa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Lisäksi samaisesta pykälästä on poistettu maininta kohderahaston mahdollisuudesta sijoittaa muihin siirtokelpoisiin arvopapereihin sekä maininta mahdollisuudesta sijoittaa enintään 10 % kohderahaston nettovaroista yhteissijoitusyrityksiin (UCITS/UCI), mukaan lukien pörssinoteerattuihin rahastot (ETF).

Sijoitusrahasto Nordea Kiina

Rahaston sääntöjen 2 §:ää on muutettu siten, että kohderahasto sijoittaa vähintään 3/4 nettovaroistaan (aiemmin 2/3) Kiinaan, Hongkongiin ja Taiwaniin (Suur-Kiina) rekisteröityjen tai siellä liiketoimintaa pääasiassa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Lisäksi samaisesta pykälästä on poistettu maininta kohderahaston mahdollisuudesta sijoittaa muihin siirtokelpoisiin arvopapereihin sekä mahdollisuus sijoittaa enintään 10 % kohderahaston nettovaroista muihin Suur-Kiinan alueelle ja esimerkiksi Kiinan A-osakkeisiin sijoittaviin yhteissijoitusyrityksiin (UCITS/UCI), mukaan lukien pörssinoteeratut rahastot (ETF).

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 27.6.2016, ja muutetut säännöt tulevat voimaan 23.8.2016. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Säännöt 23.8.2016 alkaen:

Nordea Intia (pdf, 90 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Kiina (pdf, 93 KB)Avautuu uuteen ikkunaan