Muutoksia rahastojen säännöissä 4.4.2016

Nordea Euro Yrityslaina Plus, Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat, Nordea Plan Konservativ ja Nordea Yrityslaina Plus

Sääntömuutokset koskevat kyseisten rahastojen sijoitusten arvostuksen ja toimeksiantojen toteutuksen ajankohtaa.

Rahastokohtaisten sääntöjen 1 §:stä on poistettu maininta, että rahasto on niin sanottu viivästetty rahasto.

Rahastokohtaisten sääntöjen 3 §:ää tai 3 a §:ää on muutettu siten, että rahastojen merkintä- ja lunastustoimeksiantojen katkoaika siirtyy yhdellä pankkipäivällä eteenpäin. Mikäli toimeksianto on rekisteröity ennen katkoaikaa, se toteutetaan myöhemmin samana päivänä laskettavalla rahasto-osuuden arvolla.

Yhteisten sääntöjen 11 §:n ”Arvostusajankohta”-kappaletta on muutettu siten, että rahaston sijoitusten arvostusajankohta on kello 17.00 Suomen aikaa, aiemman kello 10.00:n sijaan.

Nordea Japani ja Nordea Kaukoitä

Sääntömuutokset koskevat kyseisten rahastojen sijoitusten arvostuksen ajankohtaa.

Rahastokohtaisten sääntöjen 1 §:stä on poistettu maininta, että rahasto on niin sanottu viivästetty rahasto.

Rahastokohtaisten sääntöjen 3 §:ää on muutettu siten, että rahaston merkintä- ja lunastusarvo on toimeksiannon toteuttamispäivänä kello 17.00 jälkeen Suomen aikaa laskettu rahasto-osuuden arvo, aiemman klo 10.00:n sijaan.

Yhteisten sääntöjen 11 §:n ”Arvostusajankohta”-kappaletta on muutettu siten, että rahaston sijoitusten arvostusajankohta on kello 17.00 Suomen aikaa, aiemman kello 10.00:n sijaan.

Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat

Rahastokohtaisten sääntöjen 1 §:stä on poistettu maininta, että rahasto on niin sanottu viivästetty rahasto. Sääntömuutos on tekninen muutos, joka ei merkitse käytännön muutosta rahaston arvostuksen ajankohtaan.

Lisätietoja

Muutokset yhteisissä säännöissä eivät merkitse muutosta muille kuin yllä mainituille rahastoille.

Nordea Japani-, Nordea Kaukoitä- ja Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat -rahastojen osuudenomistajien kannattaa kiinnittää huomiota siihen, ettei toimeksiantojen toteutusaikataulu kyseissä rahastoissa muutu. Ennen katkoaikaa rekisteröidyt toimeksiannot toteutetaan seuraavana pankkipäivänä laskettavalla rahasto-osuuden arvolla kuten ennen sääntömuutostakin.

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 26.1.2016, ja muutetut säännöt tulevat voimaan 4.4.2016. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Rahastojen avaintietoesitteet, virallinen rahastoesite ja muut lisätiedot ovat nähtävissä Rahastot Nytissä.

Yhteiset säännöt (pdf, 47 KB)Avautuu uuteen ikkunaan 4.4.2016 alkaen

Rahastokohtaiset säännöt 4.4.2016 alkaen:

Nordea Euro Yrityslaina Plus (pdf, 43 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat (pdf, 42 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Plan Konservativ (pdf, 34 KB)Avautuu uuteen ikkunaan (vain ruotsiksi)

Nordea Yrityslaina Plus (pdf, 42 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Japani (pdf, 33 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Kaukoitä (pdf, 34 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat (pdf, 35 KB)Avautuu uuteen ikkunaan