Muutoksia Nordea Plan Defensive -rahaston säännöissä 1.11.2017 alkaen

Sijoitusrahaston sääntöjä on muutettu siten, että rahaston englanninkieliseksi nimeksi on vaihdettu Nordea Defensive ja ruotsinkieliseksi nimeksi Nordea Defensiv.

Kyse on aiemmin hyväksytyn Nordea Plan Conservative -rahaston nimenmuutoksen korjauksesta. Aiemmin Nordea Plan Conservative -rahaston uusi nimi oli hyväksytty ja julkaistu ilmoituksessa virheellisessä muodossa Nordea Plan Defensive (ruotsinkielisenä Nordea Plan Defensiv).

Lisätietoja

Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahaston nimenmuutoksen korjauksen 31.10.2017, ja muutetut säännöt tulevat voimaan 1.11.2017. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Nordea-rahastojen säännöt, avaintietoesitteet, palkkiot ja muut lisätiedot rahastoista ovat saatavilla internet-osoitteesta www.nordea.fi/rahasto, Nordea 24/7:stä 0200 3000 (pvm/mpm) sekä Nordean sijoituspalveluja tarjoavista konttoreista.

Nordea Funds Oy

Hallitus