Muutoksia Nordea Funds Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen säännöissä 28.10.2017 alkaen

Sijoitusrahastot Nordea Säästö 10, Nordea Säästö 25, Nordea Säästö 50, Nordea Säästö 75, Nordea Premium Varainhoito Kasvu, Nordea Premium Varainhoito Maltti, Nordea Premium Varainhoito Tasapaino, Nordea Premium Varainhoito Varovainen, Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu, Nordea Premium Varainhoito Global Maltti, Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino, Nordea Vakaa Tuotto, Nordea Private Banking Equity Core, Nordea Private Banking Equity Opportunities, Nordea Discretionary Global Equity ja Nordea Plan Conservative

Rahastojen sääntöjä on muutettu siten, että ne mahdollistavat sijoitukset Kiinan A-osakkeisiin Stock Connect -ohjelman kautta. Lisätietoja Stock Connect -ohjelmasta on Nordea Funds Oy:n virallisessa rahastoesitteessä.

Sijoitusrahasto Nordea Plan Conservative

Rahaston sääntöjä on muutettu siten, että rahaston englanninkieliseksi nimeksi on vaihdettu Nordea Plan Defensive ja ruotsinkieliseksi nimeksi Nordea Plan Defensiv.

Erikoissijoitusrahasto Nordea Osakesalkku

Erikoissijoitusrahaston säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle 6.9.2017. Sääntöjä on muutettu siten, että ne mahdollistavat sijoitukset Kiinan A-osakkeisiin Stock Connect -ohjelman kautta. Erikoissijoitusrahaston muutetut säännöt tulevat voimaan 28.10.2017. Lisätietoja Stock Connect -ohjelmasta on Nordea Funds Oy:n virallisessa rahastoesitteessä.

Lisätietoja

Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahastojen sääntömuutokset 20.9.2017, ja muutetut säännöt tulevat voimaan 28.10.2017. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Nordea-rahastojen säännöt, avaintietoesitteet, palkkiot ja muut lisätiedot rahastoista ovat saatavilla internet-osoitteesta www.nordea.fi/rahasto, Nordean Asiakaspalvelusta 0200 0300 (pvm/mpm) ma–pe klo 8–20 sekä Nordean sijoituspalveluja tarjoavista konttoreista.

Nordea Funds Oy

Hallitus