Muutoksia Nordea Funds Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen säännöissä 19.2.2018 alkaen

Sijoitusrahastot Nordea Private Banking Equity Core, Nordea Private Banking Equity Opportunities, Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities ja Nordea Private Banking Focus Korko

Rahastojen sääntöjä on muutettu siten, että rahastojen nimiksi on vaihdettu Nordea Equity Core, Nordea Equity Opportunities, Nordea Fixed Income Credit Opportunities ja Nordea Focus Korko.

Lisätietoja

Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahastojen sääntömuutokset 10.11.2017, ja muutetut säännöt tulevat voimaan 19.2.2018. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Nordea-rahastojen säännöt, avaintietoesitteet, palkkiot ja muut lisätiedot rahastoista ovat saatavilla internet-osoitteesta www.nordea.fi/rahasto, Nordea 24/7:stä 0200 0300 (pvm/mpm) sekä Nordean sijoituspalveluja tarjoavista konttoreista.

Nordea Funds Oy

Hallitus