Muutoksia Nordea Funds Oy:n hallituksessa ja tilintarkastajissa 16.02.2015

Nordea Funds Oy:n yhtiökokous päätti hallituksen kokoonpanosta ja valitsi uuden tilintarkastusyhteisön.

Nordea Funds Oy:n 13.2.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi rahastoyhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt:

Hallituksessa jatkavat

  • Nils Bolmstrand, Ruotsin kansalainen, Head of Products and Operations, Nordea Investment Management; 
  • Mads Kaagaard, Tanskan kansalainen, Head of Nordea Savings & Wealth Offerings; 
  • Jukka Perttula, Suomen kansalainen, varatoimitusjohtaja, Nordea Private Banking Suomi, maajohtaja; 
  • Ellen Pløger, Tanskan kansalainen, Head of Nordea Retail Simplification Programme; 
  • Snorre Storset, Norjan kansalainen, Head of Life&Pensions, Nordea Life Holding AB.

Seuraavat hallituksen jäsenet vaihtuvat 

  • Allan Polack, Head of Nordea Asset Management. 

Tilintarkastajaksi valittiin uusi tilintarkastusyhteisö 

Yhtiökokouksen valitsema sekä rahastoyhtiön että sen hallinnoimien, Suomeen rekisteröityjen rahastojen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (päävastuullinen tilintarkastaja Juha Wahlroos, KHT). Varatilintarkastaja on Jukka Paunonen, KHT. Tilintarkastajat ovat Suomen kansalaisia.

Osuudenomistajien valitsemat hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat valitaan varsinaisessa osuudenomistajien kokouksessa 14.4.2015.