Muutoksia Nordea Funds Oy:n hallituksessa ja rahastoesitteessä 12.02.2016

Nordea Funds Oy:n yhtiökokous päätti hallituksen kokoonpanosta ja valitsi tilintarkastajat. Vastaavat muutokset on tehty myös Nordea-rahastojen viralliseen rahastoesitteeseen.

Rahastoesitteeseen, jossa ovat mukana kaksi pörssinoteerattua Nordea UCITS ETF -rahastoa*, on päivitetty rahastoyhtiön hallituksen kokoonpanoa ja tilintarkastajia koskevat tiedot sekä rahastojen vuoden 2015 tunnuslukuja, kuten juoksevat kulut.

 *Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF ja Nordea Stable Equities UCITS ETF

Nordea Funds Oy:n 11.2.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi rahastoyhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: 

Hallituksessa jatkavat 

  • Jussi Mekkonen, Suomen kansalainen, varatoimitusjohtaja, liiketoimintajohtaja, Nordea Pankki Suomi Oyj;
  • Jukka Perttula, Suomen kansalainen, varatoimitusjohtaja, maajohtaja, Nordea Private Banking Suomi;
  • Ellen Pløger, Tanskan kansalainen, Head of Nordea Business Risk Implementation & Support. 

Uudet jäsenet 

  • Christian Hyldahl, Tanskan kansalainen, Head of Nordea Asset Management;
  • Olav Osland Vik-Mo, Norjan kansalainen, Head of Business Development, Nordea Wealth Management. 


Hallituksen jäsenet, joiden toimikausi päättyy 

  • Nils Bolmstrand, Ruotsin kansalainen, Head of Nordea Life & Pensions. 

Tilintarkastajat valittiin uudelleen

Yhtiökokouksen valitsema sekä rahastoyhtiön että sen hallinnoimien, Suomeen rekisteröityjen rahastojen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (päävastuullinen tilintarkastaja Juha Wahlroos, KHT). Varatilintarkastaja on Jukka Paunonen, KHT. Tilintarkastajat ovat Suomen kansalaisia. 

Osuudenomistajien valitsemat hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat valitaan varsinaisessa osuudenomistajien kokouksessa keväällä 2016.  

Virallinen rahastoesite 12.02.2016 (pdf, 809 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Lisätietoja: Nordea Funds Oy, www.nordea.fi/rahastoAvautuu uuteen ikkunaan