Muutoksia Nordea European New Frontiers -rahaston sääntöihin

Nordea Funds Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa Nordea European New Frontiers -sijoitusrahaston sääntöjä.

Tehtävät muutokset

Haluamme tarjota osuudenomistajille entistä parempia tuottomahdollisuuksia. Siksi lisäämme rahaston sijoituspolitiikan liikkuma­varaa. Muutoksen jälkeen rahasto voi sijoittaa uusille kehittyville reunamarkkinoille ja kehittyville markkinoille missä päin maailmaa tahansa. Aiemmin rahasto sijoitti vain Euroopan kehittyville reunamarkkinoille.

Finanssivalvonta on hyväksynyt säännöt 1.3.2017, ja muutokset tulevat voimaan 27.11.2017.

Tässä tiivistelmä tehtävistä muutoksista:

  • Rahaston nimi muuttuu; rahaston uusi nimi on Sijoitusrahasto Nordea Uudet Kasvumarkkinat.
  • Rahaston maantieteellistä sijoitusaluetta laajennetaan kattamaan uudet kehittyvät reunamarkkinat ja kehittyvät markkinat ympäri maailman.
  • Rahastolla on jatkossa vertailuindeksi, josta puolet koostuu MSCI Frontier Markets ja puolet MSCI Frontier Emerging Markets -indekseistä.
  • Rahastonhoitajat ovat Jorry Rask Nøddekær ja Jakob Zierau, joilla on pitkä kokemus kehittyvien maiden osakemarkkinoista.
  • Rahastotoimeksiannon toteuttamisajankohta muuttuu lisäksi siten, että ennen klo 16.30 Suomen aikaa annetut toimeksiannot toteutetaan toimeksiantopäivää seuraavana pankkipäivänä laskettavaa rahasto-osuuden arvoon. Vastaavasti klo 16.30 jälkeen annetut toimeksiannot toteutetaan kaksi pankkipäivää toimeksiantopäivän jälkeen laskettavaan rahasto-osuuden arvoon.

Yllä mainittujen muutosten ei odoteta vaikuttavan rahaston yleiseen riskitasoon. Myöskään rahaston hallinnointi­palkkio ei muutu, vaan se on edelleen 1,85 prosentin suuruinen.

Lisätietoja

Tämä kirje ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Jos sinulla on kysyttävää, soita Nordea 24/7:ään, puh. 0200 3000, tai Nordea Business Centreen, puh. 0200 2121.

Nordea Funds Oy

Hallitus