Muutoksia Nordea Discretionary Asset Allocation ja Nordea Allokeringsfond -sijoitusrahastojen säännöissä 15.1.2018 alkaen

Nordea Discretionary Asset Allocation ja Nordea Allokeringsfond -sijoitusrahastojen sääntöjä on muutettu siten, että aiemmasta poiketen rahastojen varoista 100 prosenttia voidaan sijoittaa yksittäisen valtion liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin. Edellytyksenä kuitenkin on, että sijoitukset ovat lähtöisin vähintään kuudesta liikkeeseenlaskusta ja ettei minkään yksittäisen liikkeeseenlaskun osuus ole yli 30 prosenttia sijoitusrahastojen varoista.

Rahastojen osake- ja korkopainot voivat vaihdella huomattavasti. Muutoksen avulla sijoitusstrategiaa voidaan hyödyntää tehokkaasti ajankohtaisen markkinanäkemyksen mukaan.

Lisätietoja

Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahastojen sääntömuutokset 13.11.2017, ja muutetut säännöt tulevat voimaan 15.1.2018. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Nordea-rahastojen säännöt, avaintietoesitteet, palkkiot ja muut lisätiedot rahastoista ovat saatavilla internet-osoitteesta www.nordea.fi/rahasto, Nordea 24/7:stä 0200 0300 (pvm/mpm) sekä Nordean sijoituspalveluja tarjoavista konttoreista.

Nordea Funds Oy

Hallitus