Lisää uutisia ja yhtiötiedotteita – Nordea Funds Oy

Nordea Funds Oy:n on julkistettava näissä yhtiötiedotteissa annetut tiedot NASDAQ OMX Helsingin pörssin sääntöjen mukaisesti. Rahastoyhtiön tiedonantovelvollisuutta koskevia säännöksiä sovelletaan Nordea Funds Oy:n hallinnoimiin pörssinoteerattuihin Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF- ja Nordea Stable Equities UCITS ETF -rahastoihin.

Huomaattehan, että Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF- ja Nordea Stable Equities UCITS ETF -rahastot on lakkautettu 5.10.2016 rahastoyhtiön hallituksen päätöksesn mukaisesti. Rahastojen julkinen kaupankäynti Helsingin ja Tukholman pörsseissä on lopetettu, ja rahastot on poistettu pörssilistoilta. 

28.12.2017   Paikallispyhät vaikuttavat rahastojen kaupankäyntiin

30.11.2017   Muutoksia Nordea Norsk Kredittobligasjonin sääntöihin

30.11.2017   Muutoksia Nordea Funds Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteisissä säännöissä

24.11.2016   Nordea III Takuuturva 100 -rahasto lakkautetaan 

05.10.2016   Nordean kaksi ETF-rahastoa lakkautetaan 

01.09.2016   Muutoksia Nordea Fund of Funds, SICAV -rahastoesitteeseen 

31.08.2016   Nordea-rahastojen puolivuotiskatsaus 2016

22.08.2016   Ilmoitus Nordea Pohjoismaat -rahaston osuudenomistajille

22.08.2016   Muutoksia Nordea-rahastojen säännöissä 23.9.2016 alkaen

02.08.2016   Ilmoitus Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat- ja Nordea 1 - European Cross Credit -rahaston osuudenomistajille

22.07.2016   Muutoksia Nordea-rahastojen säännöissä 23.8.2016 alkaen  

19.07.2016   Muutoksia Nordea 1, SICAV -rahastoesitteeseen 23.8.2016 alkaen

06.06.2016   Muutoksia Nordea SEK Instituutiokoron säännöissä

13.05.2016   Ilmoitus Nordea 1 - European Opportunity- ja Nordea 1 - European Value -rahaston osuudenomistajille

06.05.2016   Ilmoitus Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -rahaston osuudenomistajille

02.05.2016   Ilmoitus Nordea 1 - Senior Generations Equity -rahaston osuudenomistajille

27.04.2016   Ilmoitus Nordea 1 - Global Value -rahaston osuudenomistajille

31.03.2016   Nordea-rahastojen vuosikertomus 2015

21.03.2016   Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged -rahaston osuudenomistajille

04.03.2016   Ilmoitus Nordea 1 - Vakaat Osakkeet -rahaston osuudenomistajille

04.03.2016   Muutoksia rahastojen säännöissä 4.4.2016 alkaen

12.02.2016   Nordea-rahastojen tuotot vuodelta 2015

12.02.2016   Muutoksia Nordea Funds Oy:n hallituksessa ja rahastoesitteessä

09.01.2016   Nordea UCITS ETF -rahastojen rahastoesite, säännöt ja avaintietoesitteet päivitetty

                                                                Nordea Funds Oy:n uutiset ja yhtiötiedotteet 2015

                                                                Nordea Funds Oy:n yhtiötiedotteet 2013–2014