Lisää uutisia ja yhtiötiedotteita – Nordea Funds Oy

Nordea Funds Oy:n on julkistettava näissä yhtiötiedotteissa annetut tiedot NASDAQ OMX Helsingin pörssin sääntöjen mukaisesti. Rahastoyhtiön tiedonantovelvollisuutta koskevia säännöksiä sovelletaan Nordea Funds Oy:n hallinnoimiin pörssinoteerattuihin Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF- ja Nordea Stable Equities UCITS ETF -rahastoihin.


05.10.2016   Nordean kaksi ETF-rahastoa lakkautetaan

01.09.2016   Muutoksia Nordea Fund of Funds, SICAV -rahastoesitteeseen  

31.08.2016   Nordea-rahastojen puolivuotiskatsaus 2016

22.08.2016   Ilmoitus Nordea Pohjoismaat -rahaston osuudenomistajille

22.08.2016   Muutoksia Nordea-rahastojen säännöissä 23.9.2016 alkaen

02.08.2016   Ilmoitus Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat- ja Nordea 1 - European Cross Credit -rahaston osuudenomistajille

22.07.2016   Muutoksia Nordea-rahastojen säännöissä 23.8.2016 alkaen  

19.07.2016   Muutoksia Nordea 1, SICAV -rahastoesitteeseen 23.8.2016 alkaen

06.06.2016   Muutoksia Nordea SEK Instituutiokoron säännöissä

13.05.2016   Ilmoitus Nordea 1 - European Opportunity- ja Nordea 1 - European Value -rahaston osuudenomistajille

06.05.2016   Ilmoitus Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -rahaston osuudenomistajille

02.05.2016   Ilmoitus Nordea 1 - Senior Generations Equity -rahaston osuudenomistajille

27.04.2016   Ilmoitus Nordea 1 - Global Value -rahaston osuudenomistajille

31.03.2016   Nordea-rahastojen vuosikertomus 2015

21.03.2016   Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged -rahaston osuudenomistajille

04.03.2016   Ilmoitus Nordea 1 - Vakaat Osakkeet -rahaston osuudenomistajille

04.03.2016   Muutoksia rahastojen säännöissä 4.4.2016 alkaen

12.02.2016   Nordea-rahastojen tuotot vuodelta 2015

12.02.2016   Muutoksia Nordea Funds Oy:n hallituksessa ja rahastoesitteessä

09.01.2016   Nordea UCITS ETF -rahastojen rahastoesite, säännöt ja avaintietoesitteet päivitetty

                                                                Nordea Funds Oy:n uutiset ja yhtiötiedotteet 2015

                                                                Nordea Funds Oy:n yhtiötiedotteet 2013–2014