Kutsu Nordea-rahastojen osuudenomistajien kokoukseen

Nordea Funds Oy:n hallinnoimien Suomeen rekisteröityjen rahastojen varsinainen osuudenomistajien kokous pidetään Helsingissä tiistaina 11. päivänä huhtikuuta 2017 kello 14.00. Kokouspaikkana on Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki. Osuudenomistajat ovat tervetulleita kello 13.00 alkaen, kokouspaikalla tulee ilmoittautua kuitenkin viimeistään kello 13.45.

Kokoukseen on ilmoittauduttava viimeistään perjantaina 31.3. kello 16 mennessä. Kokoukseen voit ilmoittautua alla olevasta linkistä, puhelimitse numeroon 075 326 4070 arkisin kello 10–14 tai Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen konttoreissa niiden aukioloaikana. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita osuudenomistajan nimi ja yhteystiedot. Osallistumisoikeus ja äänimäärä kokouksessa määräytyy 31.3.2017 tilanteen mukaan.

Kaikkien kokoukseen osallistuvien pyydetään varautumaan henkilöllisyytensä todistamiseen virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Ilmoittautuminen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen

 
 
 
 
 
 

Tämä ilmoitus koskee kaikkia omistamiani rahasto-osuuksia. Sijoitussidonnaisten Nordean vakuutusten vakuutuksenottajat eivät ole rahastojen suoria osuudenomistajia eivätkä näin ollen ole oikeutettuja osallistumaan osuudenomistajien kokoukseen.

 
 

Valtakirja (pdf, 58 KB)Avautuu uuteen ikkunaan, jonka nojalla valtuutettu (asiamies) käyttää rahasto-osuudenomistajan äänivaltaa kokouksessa tulee postittaa osoitteella Nordea Funds Oy / Osuudenomistajien kokous 2017, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA. Valtakirjan on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.