Ilmoitus Nordea 1 - Senior Generations Equity -rahaston osuudenomistajille

Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund -rahasto sulautuu Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund -rahastoon 15.6.2016. Molemmat rahastot on rekisteröity Luxemburgiin, ja Luxemburgin valvontaviranomainen on hyväksynyt sulautumisen.

Rahaston sulautumisella uudistetaan tarjottavaa rahastovalikoimaa. Sulautuvan Senior Generations Equity -rahaston pääoma on pienentynyt siinä määrin, ettei rahaston tehokas salkunhoito ole enää mahdollista. Kun rahastojen pääoma ja salkunhoito keskitetään yhteen rahastoon, saavutetaan mittakaavaetuja, joiden odotetaan mahdollistavan suhteellisesti alhaisemmat kustannukset rahasto-osuudenomistajien eduksi. Rahastojen sijoituspolitiikat ovat samankaltaiset. Vastaanottavalla rahastolla on vertailuindeksi MSCI All Country World Index – Net Return Index, ja rahasto voi sijoituspolitiikkansa mukaisesti sijoittaa osan varoista myös kehittyville markkinoille sekä käyttää johdannaisia osana tehokasta salkunhoitoa tai suojaustarkoituksessa. 

  • Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Sulautuminen tapahtuu automaattisesti, eikä se ei vaikuta osuudenomistajien nykyisen rahasto-omistuksen arvoon.
  • Sulautumisen myötä sinusta tulee vastaanottavan rahaston osuudenomistaja nykyistä rahasto-omistustasi vastaavassa suhteessa.
  • Sulautuminen ei vaikuta rahasto-osuuksiesi alkuperäiseen hankintahintaan, rahastosäästöihin tai omistusajan pituuteen.
  • Vastaanottavan rahaston riskitaso laskee synteettisen SRRI-riskimittarin (Synthetic Risk Reward Indicator) tasolta 6 tasolle 5.
  • Rahaston hallinnointipalkkio ei muutu.
  • Mikäli sinulla on ollut sopimus säännöllisestä säästämisestä Senior Generations Equity -rahastoon, sopimusmerkinnät tehdään jatkossa Global Ideas Equity -rahastoon.
  • Sulautuminen ei aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille.

Sulautumisen yhteydessä osuudenomistajilla on mahdollisuus lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuutensa ilman kuluja. Mikäli haluat lunastaa tai vaihtaa Senior Generations Equity -rahaston osuudet ennen sulautumista, tee toimeksianto viimeistään 8.6.2016 ennen klo 16.30 Suomen aikaa. Tämän jälkeen kaupankäynti Senior Generations Equity -rahaston osuuksilla päättyy. Huomioithan, että rahasto-osuuksien lunastus tai vaihto realisoi luovutusvoittoverotuksen mukaisen voiton tai tappion verotuksessasi.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja sulautumisesta näet Luxemburgissa toimivan rahastoyhtiön virallisesta ilmoituksesta osuudenomistajille sekä Global Ideas Equity -rahaston avaintietoesitteestä.

Luxemburgissa toimivan rahastoyhtiön ilmoituskirje osuudenomistajille (pdf, 382 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea 1 - Global Ideas Equity -rahaston avaintietoesite (pdf, 119 KB)Avautuu uuteen ikkunaan