Ilmoitus Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -rahaston osuudenomistajille

Nordea 1 - Brazilian Equity Fund -rahasto sulautuu Nordea 1 - Latinalainen Amerikka
-rahastoon* 22.6.2016. Molemmat rahastot on rekisteröity Luxemburgiin, ja Luxemburgin valvontaviranomainen on hyväksynyt sulautumisen. 

Rahastot sulautetaan, koska sulautuvan Brazilian Equity -rahaston pääoma on pienentynyt siinä määrin, ettei rahaston tehokas salkunhoito ole enää mahdollista. Kun sijoituspolitiikaltaan samankaltaisten rahastojen pääoma ja salkunhoito keskitetään yhteen rahastoon, saavutetaan mittakaavaetuja, joiden odotetaan mahdollistavan suhteellisesti alhaisemmat kustannukset rahasto-osuudenomistajien eduksi. 

  • Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Sulautuminen tapahtuu automaattisesti, eikä se ei vaikuta osuudenomistajien nykyisen rahasto-omistuksen arvoon.
  • Sinulle sulautuminen merkitsee omistamasi rahaston osuudenomistajien lukumäärän ja rahastopääoman kasvua. 
  • Sulautuminen ei vaikuta rahasto-osuuksiesi alkuperäiseen hankintahintaan, rahastosäästöihin tai omistusajan pituuteen.
  • Sulautuminen ei tule aiheuttamaan sijoituspainotusten muutosta eikä vaikuttamaan merkittävästi Latinalainen Amerikka -rahaston sijoitussalkkuun.
  • Latinalainen Amerikka -rahaston säännöt, sijoituspolitiikka ja riskitaso säilyvät ennallaan. 
  • Latinalainen Amerikka -rahaston vuotuinen hallinnointipalkkio on nyt 1,85 %. Sulautumispäivänä 22.6.2016 hallinnointipalkkio laskee 1,60 %:iin p.a..
  • Sulautuminen ei aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille.

Sulautumisen yhteydessä osuudenomistajilla on mahdollisuus lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuutensa ilman kuluja. Mikäli haluat lunastaa tai vaihtaa Latinalainen Amerikka -rahaston osuudet ennen sulautumista, tee toimeksianto viimeistään 14.6.2016 ennen klo 16.30 Suomen aikaa. Huomioithan, että rahasto-osuuksien lunastus tai vaihto realisoi luovutusvoittoverotuksen mukaisen voiton tai tappion verotuksessasi.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja sulautumisesta näet Luxemburgissa toimivan rahastoyhtiön virallisesta ilmoituksesta osuudenomistajille sekä Latinalainen Amerikka -rahaston avaintietoesitteestä.

Luxemburgissa toimivan rahastoyhtiön ilmoituskirje osuudenomistajille (pdf, 315 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -rahaston avaintietoesite (pdf, 135 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

* Rahaston virallinen nimi rekisteröintimaassa Luxemburgissa on Nordea 1 - Latin American Equity Fund.