Nordea 1 – Global Value -rahaston osuudenomistajille

Nordea 1 – Global Value Fund -rahasto sulautuu Nordea 1 – Global Dividend II -rahastoon* 10.6.2016. Molemmat rahastot on rekisteröity Luxemburgiin, ja Luxemburgin valvontaviranomainen on hyväksynyt sulautumisen.

Rahastot sulautetaan, koska sulautuvan Global Value -rahaston pääoma on pienentynyt siinä määrin, ettei rahaston tehokas salkunhoito ole enää mahdollista. Kun sijoituspolitiikaltaan samankaltaisten rahastojen pääoma ja salkunhoito keskitetään yhteen rahastoon, saavutetaan mittakaavaetuja, joiden odotetaan mahdollistavan suhteellisesti alhaisemmat kustannukset rahasto-osuudenomistajien eduksi. 

  • Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Sulautuminen tapahtuu automaattisesti, eikä se ei vaikuta osuudenomistajien nykyisen rahasto-omistuksen arvoon. 
  • Sulautumisen myötä sinusta tulee vastaanottavan rahaston osuudenomistaja nykyistä rahasto-omistustasi vastaavassa suhteessa.
  • Sulautuminen ei vaikuta rahasto-osuuksiesi alkuperäiseen hankintahintaan, rahastosäästöihin tai omistusajan pituuteen.
  • Rahaston riskitaso ja hallinnointipalkkio eivät muutu.
  • Mikäli sinulla on ollut sopimus säännöllisestä säästämisestä Global Value -rahastoon, sopimusmerkinnät tehdään jatkossa Global Dividend II -rahastoon.
  • Sulautuminen ei aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille.

Sulautumisen yhteydessä osuudenomistajilla on mahdollisuus lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuutensa ilman kuluja. Mikäli haluat lunastaa tai vaihtaa Global Value -rahaston osuudet ennen sulautumista, tee toimeksianto viimeistään 3.6.2016 ennen klo 16.30 Suomen aikaa. Tämän jälkeen kaupankäynti Global Value -rahaston osuuksilla päättyy. Huomioithan, että rahasto-osuuksien lunastus tai vaihto realisoi luovutusvoittoverotuksen mukaisen voiton tai tappion verotuksessasi.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja sulautumisesta näet Luxemburgissa toimivan rahastoyhtiön virallisesta ilmoituksesta osuudenomistajille sekä Global Dividend II -rahaston avaintietoesitteestä.

Luxemburgissa toimivan rahastoyhtiön ilmoituskirje osuudenomistajille (pdf, 330 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea 1 – Global Dividend II -rahaston avaintietoesite (pdf, 116 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

*Rahaston virallinen nimi rekisteröintimaassa Luxemburgissa on Nordea 1 – Global Dividend.