Ilmoitus Nordea 1 - European Opportunity- ja Nordea 1 - European Value -rahaston osuudenomistajille

Nordea 1 - European Opportunity Fund -rahasto sulautuu Nordea 1 - European Value Fund
-rahastoon 29.6.2016. Molemmat rahastot on rekisteröity Luxemburgiin, ja Luxemburgin valvontaviranomainen on hyväksynyt sulautumisen.

Rahastot sulautetaan, koska sulautuvan European Opportunity -rahaston pääoma on pienentynyt siinä määrin, ettei rahaston tehokas salkunhoito ole enää mahdollista. Kun sijoituspolitiikaltaan samankaltaisten rahastojen pääoma ja salkunhoito keskitetään yhteen rahastoon, saavutetaan mittakaavaetuja, joiden odotetaan mahdollistavan suhteellisesti alhaisemmat kustannukset rahasto-osuudenomistajien eduksi. 

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Sulautuminen tapahtuu automaattisesti, eikä se ei vaikuta osuudenomistajien nykyisen rahasto-omistuksen arvoon. Sulautuminen ei myöskään aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille.

Vaikutukset sulautuvan Nordea 1 - European Opportunity -rahaston osuudenomistajille: 

 • Sulautumisen myötä sinusta tulee vastaanottavan rahaston osuudenomistaja nykyistä rahasto-omistustasi vastaavassa suhteessa.
 • Sulautuminen ei vaikuta rahasto-osuuksiesi alkuperäiseen hankintahintaan, rahastosäästöihin tai omistusajan pituuteen.
 • Rahaston riskitaso laskee avaintietoesitteessä esitetyn synteettisen SRRI-riskimittarin (Synthetic Risk Reward Indicator) tasolta 6 tasolle 5. 
 • Rahaston hallinnointipalkkio ei muutu.
 • Mikäli sinulla on ollut sopimus säännöllisestä säästämisestä European Opportunity
  -rahastoon, tehdään sopimusmerkinnät jatkossa European Value -rahastoon.

Vaikutukset vastaanottavan Nordea 1 - European Value -rahaston osuudenomistajille:

 • Sulautuminen merkitsee omistamasi rahaston osuudenomistajien lukumäärän ja rahastopääoman kasvua. 
 • Sulautuminen ei vaikuta rahasto-osuuksiesi alkuperäiseen hankintahintaan, rahastosäästöihin tai omistusajan pituuteen.
 • Sulautuminen ei tule aiheuttamaan sijoituspainotusten muutosta eikä vaikuttamaan merkittävästi European Value -rahaston sijoitussalkkuun.
 • Rahaston säännöt, sijoituspolitiikka, hallinnointipalkkio ja riskitaso säilyvät ennallaan. 

Sulautumisen yhteydessä osuudenomistajilla on mahdollisuus lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuutensa ilman kuluja. Mikäli haluat lunastaa tai vaihtaa omistamasi rahaston osuudet ennen sulautumista, tee toimeksianto viimeistään 21.6.2016 ennen klo 16.30 Suomen aikaa. Huomioithan, että rahasto-osuuksien lunastus tai vaihto realisoi luovutusvoittoverotuksen mukaisen voiton tai tappion verotuksessasi.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja sulautumisesta näet Luxemburgissa toimivan rahastoyhtiön virallisesta ilmoituksesta osuudenomistajille sekä European Value -rahaston avaintietoesitteestä.

Luxemburgissa toimivan rahastoyhtiön ilmoituskirje osuudenomistajille (pdf, 374 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea 1 - European Value -rahaston avaintietoesite (pdf, 131 KB)Avautuu uuteen ikkunaan