Ilmasto ja ympäristö -rahasto

Osakerahasto sinulle, joka haluat sijoittaa kestävään kehitykseen ja vähähiilisempiin ilmastoratkaisuihin.

Ilmasto ja ympäristö Ominaisuudet Hinnat Säännöt ja esitteet Ilmasto ja ympäristö

Ilmasto ja ympäristö -osakerahasto sijoittaa yrityksiin, joiden kestävät ilmastoratkaisut tukevat siirtymistä vähähiilisempään talouteen.

Rahaston sijoitukset kohdistetaan pääasiassa yrityksiin, joiden liiketoiminnassa keskitytään vaihtoehtoisiin energianlähteisiin, luonnonvarojen tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä ympäristönsuojeluun.

Ominaisuudet

Sijoitusprofiili

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti 40 - 60 innovatiivisia ilmastoratkaisuja tuottavan yhtiön osakkeisiin. Tyypillisesti rahastoon valitut osakkeet ovat aliarvostettuja, keskikokoisten kasvuyhtiöiden osakkeita.

Rahaston sijoituskohteet ovat vaihtoehtoisen energian tuotantoon, luonnonvarojen tehokkaaseen hyödyntämiseen tai ympäristönsuojeluun keskittyviä yhtiöitä.

Tuotto ja riski

Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä maailman osakemarkkinoiden keskimääräistä tuottoa parempaan tuottoon. Vastaavasti siihen liittyvä riski on korkeampi kuin maailman osakemarkkinoilla keskimäärin.

 

Hinnat

Rahasto-osuuksien ostosta eli merkinnästä peritään merkintäpalkkio ja myynnistä eli lunastuksesta lunastuspalkkio. Verkkopankissa teet rahastomerkinnät alennetuin palkkioin.

Rahasto maksaa rahastoyhtiölle hallinnointipalkkiota, joka muodostuu rahaston hoidon kustannuksista kuten arvonlaskennasta, kirjanpidosta ja raportoinnista.

Hallinnointipalkkion määrä ilmoitetaan vuotuisena palkkiona. Sitä ei veloiteta erikseen, vaan se vähennetään rahasto-osuuden päivän arvosta. Palkkioon sisältyy rahasto-osuuksien säilytysmaksu.

Nordean Avain- ja Check-in-asiakkailta, jotka joko konttorissa tai verkkopankissa tehdyn rahastosäästösopimuksen mukaisesti säästävät säännöllisesti Nordea-rahastoihin, ei peritä merkintäpalkkiota ja vastaavasti Kanta-asiakas saa 50 % alennuksen merkintäpalkkiosta.

Rahastojen palkkiot saat rahastokohtaisesti Rahastot Nytistä.

Säännöt ja esitteet

Tutustu rahaston sijoituspolitiikkaan, riskeihin ja kuluihin lukemalla rahaston avaintietoesite, säännöt ja virallinen rahastoesite ennen sijoituspäätöksen tekoa Rahastot Nytistä.

Neuvoja rahastosäästämiseen

Funds Magazine  

Tilaa rahastojen digilehti

Tilaa Funds Magazine ja saat käyttöösi arkiston täynnä kiinnostavia rahastoja ja markkinoita käsitteleviä uutisia ja artikkeleita.

Sail boat stem  

Vastuullista tuottoa

Nordean rahastoja hoidetaan vastuullisesti. Salkunhoidossa otetaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat.