Osakeobligaatio Terveydenhuolto

Osakeobligaatio Terveydenhuollon sijoitusaika on noin 5 vuotta, ja se on linkattu STOXX Europe 600 Health Care -indeksin kehitykseen. Obligaatio tarjoaa maltillisen tuottomahdollisuuden kohde-etuuden arvon noustessa.  Tällöin arvonkehitys kerrotaan 90 prosentin* tuottokertoimella. Mikäli kohde-etuuden kehitys on loppupäivänä negatiivinen, saat kuitenkin nimellispääomasi takaisin. Pääomaturva ei koske ylikurssia. Indeksin arvonkehitys lasketaan jakamalla loppukurssin ja lähtökurssin erotus lähtökurssilla. Loppukurssi on keskiarvo kohde-etuuden kuukausittaisista sulkemisarvoista loppupäivinä (katso edellinen sivu).