Osakeobligaatio Teollisuus

Osakeobligaatio Teollisuuden sijoitusaika on noin 5 vuotta, ja se on linkattu STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Price -indeksin kehitykseen. Obligaatio tarjoaa maltillisen tuottomahdollisuuden kohde-etuuden arvon noustessa.  Tällöin arvonkehitys kerrotaan alustavasti 90 prosentin tuottokertoimella (vähintään 80 prosenttia, vahvistetaan myyntiajan jälkeen). Mikäli kohde-etuuden Loppukurssi (laskennassa käytetään loppupäivien sulkemiskurssien keskiarvoa) on viimeisenä Loppupäivänä alempana kuin Lähtökurssi, saat kuitenkin nimellispääomasi takaisin. Pääomaturva ei koske ylikurssia, eli sitä ei palauteta. Kohde-etuuden arvonkehitys lasketaan jakamalla loppukurssin ja lähtökurssin erotus lähtökurssilla.