Luottotodistus USA High Yield Ekstra

USA High Yield Ekstra -Luottotodistuksen sijoitusaika on noin 5 vuotta, ja se on linkattu Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjan 30 viiteyhtiöiden (100 yhtiötä, tilanne 04/2018) luottoriskiin. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että yhtiö ei pysty suoriutumaan maksuvelvoitteistaan. Alla on esimerkkejä luottovastuutapahtumista. Todistus tarjoaa kiinteän 6,5 prosentin (vuotuista tuottoa, alustava, vähintään 5,5 %) kiinteän korkotuoton, mikäli korkeintaan 15 viiteyhtiötä ajautuu luottovastuutapahtumaan. Korkoa maksetaan neljännesvuosittain.  Luottotodistus USA High Yield Ekstra ei ole pääomaturvattu, eli voit menettää sijoittamasi summan osittain tai kokonaan.