Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

SijoitusTalletus-tili

Tuote ei ole myynnissä. SijoitusTalletus-tili on määräaikainen talletustili, jonka tuotto muodostuu talletuskorosta ja mahdollisesta lisäkorosta. Lisäkorko on sidottu eräkohtaisesti eri viiteomaisuuslajeihin, joita ovat esimerkiksi osakkeet, indeksit ja hyödykkeet. Turvallista jännitystä monipuolisilla viiteomaisuuslajeilla. Sijoittamaan pääset jo 500 eurolla.

SijoitusTalletus-tilin ominaisuudet

SijoitusTalletus –tili on määräaikainen talletustili, jonka tuotto muodostuu talletuskorosta ja mahdollisesta lisäkorosta.

  • Talletuskorko ja mahdollinen lisäkorko vaihtelevat myyntierittäin.
  • Mahdolliseen lisäkorkoon vaikuttava viiteomaisuuslaji vaihtuu myyntierittäin.
  • Tilille maksettava talletuskorko ja mahdollinen lisäkorko ovat Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle ja suomalaiselle kuolinpesälle korkotulon lähdeveron alaista tuloa.

Talletuskorko

  • Talletuskorko on kiinteä koko talletusajan, ja talletuskorkoa lasketaan tallettamispäivästä eräpäivään.
  • Talletuskorko määritellään myyntierittäin, huomioi, että tilin talletuskorko voi olla myös 0%.


Mahdollinen lisäkorko

  • Lisäkorko on sidottu eräkohtaisesti jonkin ns. viiteomaisuuslajin markkinakurssin kehitykseen. Viiteomaisuuslajeja voivat olla esimerkiksi osakkeet, indeksit, hyödykkeet, raaka-aineet, valuutat, kiinteistöt tai edellä mainittujen yhdistelmät.
  • Talletuksen pääomalle mahdollisesti maksettavan lisäkoron viiteomaisuuslaji, lisäkoron määrän mahdollinen vaihteluväli, sekä lisäkoron määräytymisperusteet, laskentatapa ja  maksaminen määritellään jokaiselle myyntierälle erikseen, ja ne on kirjattu lisäkorkoa koskeviin erityisiin ehtoihin.
  • Lisäkorko ei ole vuotuista korkoa.
Hinnat

SijoitusTalletus-tilin talletuskorko ja lisäkorko

Vuotuinen talletuskorko ja mahdollinen lisäkorko määräytyvät myyntierittäin.
Lisäkorko ei ole vuotuista korkoa.

Jos talletus puretaan kesken talletuskauden, peritään purkamisesta toimitusmaksu 150,00 euroa, pankin jälleenrahoituskustannukset sekä eräkohtainen kustannus. 

Tiliin liittyvät muut hinnat

Tili-informaatiopalvelut 

Muu konttoriasiointi

Kurssikehitys