Nordea Funds - Uutisia ja yhtiötiedotteita

Uutisia ja yhtiötiedotteita

Uutisia ja yhtiötiedotteita

Arkisto

Uutisia ja yhtiötiedotteita

Uutisten ja yhtiötiedotteiden arkisto

Nordea Funds Oy:n on julkistettava näissä yhtiötiedotteissa annetut tiedot NASDAQ OMX Helsingin pörssin sääntöjen mukaisesti. Rahastoyhtiön tiedonantovelvollisuutta koskevia säännöksiä sovellettiin Nordea Funds Oy:n aiemmin hallinnoimiin pörssinoteerattuihin Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF- ja Nordea Stable Equities UCITS ETF -rahastoihin.

Huomaattehan, että Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF- ja Nordea Stable Equities UCITS ETF -rahastot on lakkautettu 5.10.2016 rahastoyhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti. Rahastojen julkinen kaupankäynti Helsingin ja Tukholman pörsseissä on tuolloin lopetettu, ja rahastot on poistettu pörssilistoilta.