Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Uutisia ja yhtiötiedotteita 2014 - Nordea Funds Oy

31.08.2014 Nordea-rahastojen puolivuotiskatsaus

Sijoitusrahastolain mukainen Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2014 on julkaistu. Nordean kaksi pörssinoteerattua UCITS ETF -rahastoa ovat mukana katsauksessa.

Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen puolivuotiskatsauksessa ovat muun muassa

 • rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut ja sijoitusten jakaumat
 • rahastokohtaiset sijoitukset

Nordea-sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus 2014
(pdf, 10 MB)Avautuu uuteen ikkunaan


(pdf, 10 MB)Avautuu uuteen ikkunaan

Puolivuotiskatsaus on saatavilla osoitteessa www.nordea.fi. Katsauksen saa Suomessa myös Nordea Pankin konttoreista. Katsausta ei paineta.

25.04.2014 Muutoksia Nordea Funds Oy:n hallituksessa

Nordea Funds Oy:n hallituksen kokoonpano muuttuu. Nordea Funds Oy:n hallinnoimien, Suomeen rekisteröityjen rahastojen varsinainen osuudenomistajien kokous pidettiin 23.4.2014. Osuudenomistajat valitsivat kokouksessa edustajansa Nordea Funds Oy:n hallitukseen sekä tilintarkastajan.

Osuudenomistajien kokous valitsi rahastoyhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt 

 • Torolf Aadnesen, rahoitusjohtaja, Den Norske Veritas;  
 • Lars Eskesen, hallitusammattilainen;  
 • Antti Kasi, hallitusammattilainen;
 • Cecilia Marlow, hallitusammattilainen.

Yhtiökokouksen 6.2.2014 valitsemat uudet jäsenet 

 • Nils Bolmstrand, Head of Products and Operations, Nordea Investment Management;  
 • Mads Kaagaard, Head of Nordea Savings & Wealth Offerings;  
 • Ellen Pløger, Head of Nordea Concepts & Operating Model.

Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksessa jatkavat  

 • Jukka Perttula, varatoimitusjohtaja, Nordea Private Banking Suomi, maajohtaja;  
 • Allan Polack, Head of Nordea Asset Management;  
 • Snorre Storset, Head of Life&Pensions, Nordea Life Holding AB.

Tilintarkastajiin ei muutoksia
  
Yhtiökokouksen valitsema sekä rahastoyhtiön että sen hallinnoimien rahastojen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja Marcus Tötterman, KHT). Varatilintarkastaja on Timo Nummi, KHT.

Rahasto-osuuden omistajien valitsema tilintarkastaja on Tiia Kataja, KHT, ja varatilintarkastaja Nina Johansson, KHT.

31.03.2014 Nordea-rahastojen vuosikertomus

Sijoitusrahastolain mukainen Nordea-sijoitusrahastojen vuosikertomus 2013 on julkaistu.

Vuosikertomuksessa ovat muun muassa

 • toimitusjohtajan katsaus
 • hallituksen toimintakertomus
 • hallituksen tuotonjakoesitys
 • tuottoa vastuullisesti – katsaus 2013
 • rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut ja sijoitusten jakaumat
 • rahastojen tuloslaskelmat ja taseet
 • rahastokohtaiset sijoitukset
 • tilintarkastuskertomus. 

Nordea-sijoitusrahastojen vuosikertomus 2013
(pdf, 10 MB)Avautuu uuteen ikkunaan

Katsauksen saa Suomessa myös Nordea Pankin konttoreista. Katsausta ei paineta.

19.02.2014 Muutoksia Nordea-rahastojen rahastoesitteessä

Pörssinoteerattujen Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF- ja Nordea Stable Equities UCITS ETF -rahastojen virallinen rahastoesite on päivitetty. Muutokset tulevat voimaan 19.2.2014.

Pörssinoteerattujen Nordea UCITS ETF -rahastojen muutetut säännöt tulevat voimaan 19.2.2014. Virallinen rahastoesite on päivitetty muuttuneiden sääntöjen mukaisesti.

Virallinen rahastoesite 19.02.2014 (pdf, 662 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

19.02.2014 Muutoksia pörssinoteerattujen Nordea-rahastojen säännöissä ja avaintietoesitteissä

Pörssinoteerattujen Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF- ja Nordea Stable Equities UCITS ETF -rahastojen muutetut säännöt tulevat voimaan 19.2.2014. Rahastojen sääntöjen 6 §:ää on myös muutettu hallinnoivan yhtiön nimen osalta.

 

Rahastokohtaisissa säännöissä on muutettu osuuksien merkintää ja lunastusta, rahastojen sijoitusten arvostamista ja rahasto-osuuden virallisen arvon laskemista koskevia pykäliä siten, että säännöissä huomioidaan Ruotsissa Nasdaq OMX Tukholmassa noteerattujen rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja arvostaminen.

 

Lisäksi sääntöihin on lisätty Nordea Bank AB (publ) ja Nordea Bank Danmark A/S markkinatakaajiksi.

 

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 23.12.2013, ja muutetut säännöt tulevat voimaan 19.2.2014. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä mitään toimenpiteitä osuudenomistajilta.

 

Myös rahastojen avaintietoesitteet on päivitetty, ja ne tulevat voimaan 19..2.2014.

 

Nordean rahastojen säännöt, avaintietoesitteet, palkkiot ja muut lisätiedot rahastoista ovat saatavilla internet-osoitteesta www.nordea.fi.

Säännöt_Global.pdf (pdf, 47 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Säännöt_Stable.pdf
(pdf, 46 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Avaintietoesite_KIID_Global.pdf (pdf, 252 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Avaintietoesite_KIID_Stable.pdf (pdf, 248 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

07.02.2014 Muutoksia Nordea Funds Oy:n hallituksessa

Nordea Funds Oy:n hallituksen kokoonpano muuttuu. 

Nordea Funds Oy:n 6.2.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi rahastoyhtiön 

hallitukseen alla mainitut henkilöt.

Uudet jäsenet

- Nils Bolmstrand, Head of Products and Operations, Nordea Investment

Management;

- Mads Kaagaard, Head of Nordea Savings & Wealth Offerings;

- Ellen Pløger, Head of Nordea Concepts & Operating Model.

Hallituksessa jatkavat

- Jukka Perttula, varatoimitusjohtaja, Nordea Private Banking Suomi, maajohtaja;

- Allan Polack, Head of Nordea Asset Management;

- Snorre Storset, Head of Life&Pensions, Nordea Life Holding AB.

Seuraavat hallituksen jäsenet vaihtuvat

- Sara Mella, Executive Vice President, Head of Retail Operations Finland.

Tilintarkastajiin ei muutoksia

Yhtiökokouksen valitsema sekä rahastoyhtiön että sen hallinnoimien rahastojen

tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab (päävastuullinen

tilintarkastaja Marcus Tötterman, KHT). Varatilintarkastaja on Timo Nummi, KHT.

Osuudenomistajien valitsemat hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat valitaan

varsinaisessa osuudenomistajien kokouksessa 23.4.2014.

07.02.2014 Nordea-rahastojen tuotot vuodelta 2013

Nordea Funds Oy:n  hallinnoimien rahastojen tuotot vuodelta 2013 on vahvistettu yhtiökokouksessa 6.2.2014.

Nordea-rahastojen vuoden 2013 tuotot ovat irronneet 6.2.2014. Tuotto maksetaan 7.2.2014 alkaen, viimeistään helmikuun 2014 loppuun mennessä.

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, jotka olivat mukana rahastojen osuudenomistajarekisterissä 5.2.2014 ennen klo 17.00. Poikkeuksia ovat niin kutsutut viivästetyt rahastot Nordea Euro Yrityslaina Plus, Nordea Japani, Nordea Kaukoitä, Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat, Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat ja Nordea Yrityslaina Plus, joiden osalta merkintä oli tehtävä 4.2.2014 ennen klo 17.00.

Nordea-rahastoissa tuotto-osuuksille pyritään jakamaan vuosittain mahdollisimman tasaista tuottoa ottaen samalla huomioon vuoden aikana rahaston saamat tuotot, yleinen markkinakehitys sekä muut maksettavan tuoton suuruuteen mahdollisesti vaikuttavat tekijät.

Jaettava tuotto määritellään tiettynä euromääränä yhtä tuotto-osuutta kohden.

Liitteenä olevassa taulukossa näytetään ne osuussarjat, joissa on tuotto-osuuksia. Koska pörssinoteeratuissa rahastoissa Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF ja Nordea Stable Equities UCITS ETF on vain kasvuosuuksia, ne eivät ole mukana tuotonjakotaulukossa.

Tuotonjakotaulukko vuodelta 2013 (pdf, 11 KB)Avautuu uuteen ikkunaan