Nordean omat sijoitusprosessit

Nordea Investment Management (NIM) on pohjoismainen, täyden palvelun salkunhoito-organisaatio, jossa on useita eri omaisuuslajeihin ja sijoitusprossseihin erikoistuneita salkunhoitotiimejä.

Vakuuttavat salkunhoidon tulokset

Nordea Investment Management (NIM) on pohjoismainen, täyden palvelun salkunhoito-organisaatio, jossa on useita eri omaisuuslajeihin ja sijoitusprossseihin erikoistuneita salkunhoitotiimejä. Olemme vakuuttuneita siitä, että erikoistuneet salkunhoitotiimit, joilla on käytössään laajan organisaation osaaminen, luovat edellytykset menestykseen.

Salkunhoidossa noudatetaan esimerkiksi seuraavia Nordean kehittämiä osakesijoitusprosesseja:

Global Diversified Equities

  • Global Diversified Equities -osakesijoitusprosessin tavoitteena on hyvä suhteellinen tuotto kaikissa markkinatilanteissa riippumatta siitä, minkä tyyppiset osakkeet – esim. arvo-/ kasvuosakkeet, pienet/ suuret yritykset – ovat kulloinkin markkinoilla suosiossa.
  • Prosessissa yhdistellään erilaisia osakemarkkinoiden lisätuoton lähteitä: ydinsalkkuun valitaan osakkeet yritysten taloudellisten perustekijöiden sekä osakkeen arvostustason ja matalan riskin perusteella. Lopulliseen salkun koostumukseen vaikuttavat vielä aktiivinen näkemys markkinatilanteesta sekä allokaatiopainotukset.

International Focus Equities

  • International Focus Equities on sijoitusprosessi, joka keskittyy yhtiöiden perustekijöiden syvälliseen analyysiin sijoituskohteen valinnassa. Prosessin avulla pyritään tunnistamaan yhtiöt, joiden perustekijät ovat vahvat ja joiden osakkeen arvostustaso on houkutteleva.
  • Prosessi keskittyy yhtiöihin, joiden osake salkunhoidon arvion mukaan on aliarvostettu suhteessa yhtiön kykyyn tuottaa kassavirtaa pitkällä aikavälillä.
  • Salkunhoitajan rakentaman, suhteellisen keskittyneen sijoitussalkun ja vertailuindeksin eroavaisuuksia selittävät ensisijaisesti osakekohtaiset tekijät eivätkä niinkään toimiala- tai maajakaumaan liittyvät seikat.

Stable Equities 

  • Stable Equities -osakesijoitusprosessi suosii sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden tuotto- ja kurssikehitys on vakaa ja arvostus kohtuullinen.
  • Sijoituskohteeksi valikoidaan yrityksiä, joiden tuloskasvu on vakaa, osingonjako tasaisesti nouseva ja kassavirta vahva.

Value

  • Value-osakesijoitusprosessi keskittyy arvo-osakkeisiin/-yhtiöihin.
  • Arvosijoittamisessa sijoituskohteeksi pyritään valitsemaan yhtiöitä/osakkeita, jotka on aliarvostettu eli alihinnoiteltu suhteessa sekä kirja-arvoon (oma pääoma per osake) että tuloksentekokykyyn ja joiden rahoitusasema on vahva ja tulevaisuudennäkymät hyvät.

Fundamental Equities

  • Fundamental Equities -osakesijoitusprosessin perustana on yksittäisiin yhtiöihin ja toimialoihin kohdistuva määrällinen ja laadullinen tutkimus.
  • Tarkoituksena on kartoittaa toimialojen ja yritysten mahdollisuudet lisäarvon tuottamiseen. Tavoitteena on tunnistaa yhtiöt, jotka tarjoavat parhaan kasvupotentiaalin.
  • Markkinoiden toiminnan ymmärtäminen on lisäksi keskeinen osa sijoitusprosessia. Salkunhoidossa käytetäänkin hyväksi sijoittajien käyttäytymistä selittävää tutkimusta.