Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Erikoissijoitusrahasto Nordea III Takuuturva 100 -rahasto lakkautetaan

Nordea Funds Oy:n hallitus on 24.11.2016 päättänyt lakkauttaa Erikoissijoitusrahasto Nordea III Takuuturva 100:n. Päätöksen seurauksena rahasto-osuuksien merkinnät, lunastukset ja vaihdot on keskeytetty välittömästi.

Rahaston sääntöjen mukaan rahaston on siirryttävä turvatilaan, jos rahasto-osuuden arvo laskee alle turvatason. Turvatilaan siirryttäessä rahaston sijoitukset myydään ja varat sijoitetaan joukkolainaan tai talletukseen, joka erääntyy takuupäivänä. Tämän mukaisesti rahaston varat sijoitettiin heinäkuussa 2012 joukkovelkakirjalainaan, joka erääntyy takuupäivänä 1.12.2016.

Turvatilassa rahasto tarjoaa rajoitettua tuottoa, eikä rahasto ole sen vuoksi houkutellut uusia sijoituksia. Lunastusten seurauksena rahaston koko on vähitellen pienentynyt tasolle, jossa salkunhoidon ei enää arvioida olevan tehokasta.

Rahaston takuutaso on 11,025 euroa/osuus. Sen saavuttamiseksi rahasto pitää omistamansa joukkovelkakirjalainan eräpäivään, ja samalla rahaston takuupäivään, 1.12.2016 asti. Sen jälkeen rahaston varat maksetaan osuudenomistajille Nordeassa olevalle tilille heidän omistustensa mukaisessa suhteessa viimeistään 8.12.2016.

Suomessa yleisesti verovelvolliselle realisoituu rahaston lakkauttamisen yhteydessä luovutusvoitto tai -tappio.

Nordea Funds Oy laatii lakkauttamisesta kirjallisen lopputilityksen, joka lähetetään osuudenomistajille joulukuun 2016 aikana.