Kysy Novalta Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Funds Oy:n palkka- ja palkkiopolitiikka

Nordealla on selkeä palkka- ja palkkiopolitiikka sekä siihen liittyvät ohjeistukset ja käytännöt. Näin varmistetaan terve palkitsemisjärjestelmän rakenne koko konsernissa.

Rahastoyhtiö Nordea Funds Oy:n palkitsemisjärjestelmä on luotu siten, että se ei kannusta liialliseen riskinottoon. Rahastoyhtiön tuloksenseurantajärjestelmässä on otettu huomioon sellaiset systeemiset riskitekijät, jotka ovat ominaisia rahastoyhtiön ja sen hallinnoimien, sijoitusrahastodirektiivin mukaisten UCITS-rahastojen toiminnalle. 

Palkka- ja palkkioperiaatteet 

  • Rahastoyhtiön palkitsemisjärjestelmä huomioi sen, ettei se kannusta henkilöstöä ottamasta liian suuria riskejä suhteessa yhtiön hallinnoimien UCITS-rahastojen riskiprofiileihin ja sääntöihin tai riskejä, jotka voivat olla ristiriidassa rahastoyhtiön velvollisuuden kanssa toimia hallinnoimiensa UCITS-rahastojen edun mukaisesti. 
  • Palkka- ja palkkioperiaatteet tukevat rahastoyhtiön hallinnoimien UCITS-rahastojen ja niiden osuudenomistajien sekä rahastoyhtiön ja koko Nordea-konsernin liiketoimintastrategiaa, tavoitteita, arvoja ja pitkän aikavälin etuja. Palkka- ja palkkioperiaatteita koskevalla hallintorakenteella on tarkoitus välttää eturistiriitoja.
  • Yksittäisten työntekijöiden osalta arvioidaan, miten hyvin tietyn työtehtävän laajuuteen ja rooliin liittyvät taloudelliset ja ei-taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Palkan ja palkkioiden kokonaismäärään vaikuttavat työntekijän sekä liiketoimintayksikön tulos sekä yhtiön hallinnoimien UCITS-rahastojen tuottokehitys ja toteutuneet riskit sekä rahastoyhtiön kokonaistulos. 
  • Yksittäisen työntekijän suorituksen arvioinnin perustana ovat asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja työntekijän kyky tuottaa lisäarvoa pitkällä aikavälillä. Lisäksi arvioinnissa arvioidaan työntekijän liiketoimintaan liittyvä osaaminen ja vuorovaikutustaidot sekä työntekijän tavoitteiden saavuttamista.
  • Kiinteän palkan tasoon vaikuttavat työtehtävän vaikeusaste ja vastuutaso, työntekijän suoritus sekä paikalliset markkinaolosuhteet. Kaikki muuttuvaan palkkioon (kuten bonukset) oikeutetut työntekijät arvioidaan vuosittain käyttäen sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia perusteita henkilökohtaisen suorituksen arvioimiseksi. Muuttuvia palkkioita voidaan maksaa henkilöstölle sovellettavien lakien ja säädösten mukaisen ajanjakson kuluessa.
  • Rahastoyhtiön hallitus päättää palkka- ja palkkioperiaatteista.
  • Nordea Funds Oy:n  palkka- ja palkkiovaliokunta arvioi palkka- ja palkkioperiaatteiden toteuttamista ja siihen liittyviä käytäntöjä. Valiokunta on vastuussa rahastoyhtiön hallitukselle esitettävien, palkka- ja palkkioperiaatteisiin liittyvien suosituksien valmistelusta siltä osin, kuin niillä on vaikutusta rahastoyhtiön riskienhallintaan ja rahastoyhtiön hallinnoimien UCITS-rahastojen riskeihin.
  • Rahastoyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Perttula ja hallituksen jäsen Nils Bolmstrand on nimitetty Nordea Funds Oy:n palkka- ja palkkiovaliokuntaan. 

Sijoittajilla on mahdollisuus pyydettäessä saada kopio rahastoesitteestä veloituksetta.