Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Muutoksia Nordea Funds Oy:n hallinnoimien rahastojen yhteisissä säännöissä

Yhteisten sääntöjen 11§ ja 13 §:stä on poistettu viittaukset lakkautettuihin Takuuturva -rahastoihin. Sääntöihin on lisäksi lisätty uusi 20 § palkitsemiseen liittyen. Lisäyksen taustalla on sijoitusrahastolain uudet vaatimukset, joiden mukaan sijoitusrahaston säännöissä on mainittava, että merkittävä osa palkan ja palkkioiden muuttuvista osista niiden rahastoyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden osalta, joihin tulee soveltaa yhtiön palkitsemispolitiikkaa sijoitusrahastolain mukaisesti, on maksettava asianomaisen sijoitusrahaston rahasto-osuuksina tai sellaisina vastaavina muina rahoitusvälineinä, jotka toimivat yhtä tehokkaina kannustimina kuin rahasto-osuudet. Lisäksi sääntöihin on tehty teknisiä muutoksia sääntönumerointiin.

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 25.11.2016, ja muutetut säännöt tulevat voimaan 1.1.2017. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Nordea Funds Oy
Hallitus