Kysy Novalta Avautuu uuteen ikkunaan
Many people in a conference room

Hallitus ja tilintarkastajat sekä yhteystiedot

Nordea-rahastoja hallinnoi Pohjoismaiden johtava rahastoyhtiö, Nordea Funds Oy. Nordea Funds Oy hallinnoi yhteensä 206 rahastoa Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa (12/2016).

Nordea-rahastoja hallinnoi Pohjoismaiden johtava rahastoyhtiö, Nordea Funds Oy. Nordea Funds Oy hallinnoi  yhteensä 206 rahastoa Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa (12/2016). Näistä 64 rahastoa on rekisteröity Suomeen. Yhtiön palveluksessa on 42 henkilöä, joista 12 henkilöä Suomessa (12/2016). 

Rahastoyhtiön hallinnoimien Nordea-rahastojen yhteenlaskettu varallisuus on 105,6 miljardia euroa (12/2016). Tämä tarkoittaa, että Nordea Funds Oy ja sen hallinnoimat rahastot ovat yksi Pohjoismaiden suurimmista institutionaalisista sijoittajista. 

Nordea Funds Oy on osa Nordea-konsernia, joka on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen suurin finanssiryhmä. Rahastoyhtiöllä on käytössään koko konsernin sijoitusosaaminen ja voimavarat.

  • Nordean rahastoliiketoiminnan rakennetta on muutettu vuonna 2014. Direktiivin mukaisten ja vaihtoehtorahastojen hallinnointi on keskitetty yhteen rahastoyhtiöön, Nordea Funds Oy:hyn, jonka kotipaikka on Suomessa. Rahastoliiketoimintaa harjoitetaan muissa Pohjoismaissa sivuliikerakenteen kautta.
  • Nordea Funds Oy toimii Suomen valtiovarainministeriöltä saadun, direktiivin mukaisen toimiluvan nojalla. Rahastoyhtiön toimiala on sijoitusrahastotoiminta ja siihen olennaisesti liittyvä toiminta.
  • Suomen Finanssivalvonta on myöntänyt vuonna 2014 rahastoyhtiölle vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan lain mukaisen toimiluvan toimia vaihtoehtorahastojen hoitajana.
  • Rahastoyhtiö sijoittaa yleisöltä hankittuja varoja rahasto-osuudenomistajien puolesta rahastojen sääntöjen mukaisesti. Rahastoyhtiö toimii omissa nimissään rahaston puolesta ja käyttää sijoitusrahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia. Rahastoyhtiö voi ulkoistaa tiettyjä toimintoja asiamiehen tehtäväksi. 
Nordea Funds Oy – HallitusNordea Funds Oy – Tilintarkastajat ja yhteystiedot
Toimitusjohtaja 
Henrika Vikman 
 

Suomen kansalainen

Toimitusjohtajan varamies
Eric Christian Pedersen

Tanskan kansalainen

Hallitus
Jukka Perttula, puheenjohtaja
Suomen kansalainen
Head of Nordea Private Banking Finland

Cecilia Marlow*, varapuheenjohtaja 
Ruotsin kansalainen 
hallitusammattilainen   

Torolf Aadnesen
*
Norjan kansalainen
Senior Vice President, Stiftelsen Det Norske Veritas 
Katja Bergqvist

Ruotsin kansalainen
Head of Investment Solutions & Advisory Centre (ISAC) 
Nils Bolmstrand

Ruotsin kansalainen
Head of Nordea Asset Management
Petri Nikkilä

Suomen kansalainen
Head of Personal Banking Finland,
Nordea Bank Oyj, Suomen sivuliike 
Marianne Philip*
Tanskan kansalainen
asianajaja, osakas, Kromann Reumert  
Ellen Pløger    
Tanskan kansalainen Head of Nordea Business Risk Implementation & Support 
Reima Rytsölä*
Suomen kansalainen
varatoimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 
Olav Osland Vik-Mo 
Norjan kansalainen
Head of Business Development,
Nordea Wealth Management 

* rahasto-osuuden omistajien valitsema hallituksen jäsen

Rahastoyhtiö

Rahastoyhtiön ja sen hallinnoimien, Suomeen rekisteröityjen rahastojen tilintarkastajat
PricewaterhouseCoopers Oy, tilintarkastusyhteisö*
– Juha Wahlroos, KHT (päävastuullinen tilintarkastaja)
– Martin Grandell, KHT** 

Varatilintarkastajat
– Jukka Paunonen, KHT*
– Taru Mäenpää, KHT**

Tilintarkastajat ovat Suomen kansalaisia.

* rahastoyhtiön yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

** rahasto-osuuden omistajien valitsema tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Nordea Funds Oy
(Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy 11.12.2013 saakka)
Käyntiosoite Aleksis Kiven katu 7, 00500 Helsinki 
Postiosoite Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, Helsinki
Y-tunnus 1737785-9
Alv-tunnus FI17377859
Puhelin (09) 1651
Telekopio - 
Sähköposti L2488@nordea.comAvautuu uuteen ikkunaan

Valvova viranomainen
Sijoitusrahastotoimintaa ja rahastoyhtiötä valvoo Finanssivalvonta (Fiva).

Käyntiosoite Snellmaninkatu 6, 00170 Helsinki tai Mikonkatu 8, 00100 Helsinki.  
Postiosoite PL 103, 00101 Helsinki
Puhelin 010 831 51
Telekopio 010 831 5328
Sähköposti finanssivalvonta@finanssivalvonta.fiAvautuu uuteen ikkunaan 
Kotisivu
www.finanssivalvonta.fiAvautuu uuteen ikkunaan