Kysy Novalta Avautuu uuteen ikkunaan

Muut lainoihin ja luottoihin liittyvät hinnat

Takuusäätiön takaama laina 

Hinta
Järjestelypalkkio
2,00 %
Velallisen vaihtuminen

Hinta
Velallisen vaihtuminen tai toinen velallinen ottaa lainan yksin vastatakseen. Ei koske valtion varoista välitettyjä lainoja.
200,00 €
Lainan siirto pankista toiseen 

Hinta
Lainan siirto asiakkaan pyynnöstä toiseen pankkiin. Peritään toiselta pankilta. Ei koske valtion varoista välitettyjä lainoja.
120,00 €
Elinikäisen asuntolainan velallisen vaihto 

Hinta
Kansallispankin myöntämän elinikäisen asuntolainan siirto pankin suostumuksella toiselle velalliselle. Uudelta velalliselta peritään
168,00 €
LimiittiJoustoluotto 

Hinta
Luottorajan korotus75,00 €
Laskutusmaksu suoraveloituksena/kk2,80 €
Laskutusmaksu ilman suoraveloitusta/kk3,70 €
Tosite- ja laskutusjäljennökset/kpl10,00 €
Maksuohjelman muutos17,00 €
Saldo- tai korkotodistus erillisestä pyynnöstä10,00 €
Maksumuistutus
5,00 €

Toimitusmaksu ilmoituskirjeen tai luotonmaksulomakkeen lähettämisestä 

Hinta
Lasku paperilla - ennen 1.3.1992 Suomen Yhdyspankki Oy:ssä myönnetty ei-automaattisesti veloitettava laina
1,18 €
Lasku verkkopankissa -  ennen 1.3.1992 Suomen Yhdyspankki Oy:ssä myönnetty ei-automaattisesti veloitettava laina
1,00 €
Lasku paperilla - ennen 1.7.1995 Kansallis-Osake-Pankissa myönnetty ei-automaattisesti veloitettava laina
6,00 €
Lasku verkkopankissa - ennen 1.7.1995 Kansallis-Osake-Pankissa myönnetty ei-automaattisesti veloitettava laina
1,00 €
Lasku paperilla - muut ei-automaattisesti veloitettavat lainat ennen 1.5.2006
6,00 €
Lasku paperilla - muut ei-automaattisesti veloitettavat lainat 1.5.2006 alkaen
6,00 €
Automaattisesti veloitettavien valtionlainojen ennakkoilmoitukset ja maksuerittelyt tai lasku paperilla0,00 €
Siirtyminen paperitulosteisiin (muutos aiemmin tehtyyn sopimukseen verkkopankin käytöstä ennakkoilmoituksen, maksuerittelyn tai laskun toimittamisessa)25,00 €
Lainan maksuerän automaattinen veloitus  

Hinta
Jos lainan maksu veloitetaan automaattisesti, peritään lainan maksuerän automaattisesta veloituksesta hoitotililtä jokaisen veloituksen yhteydessä - lainat ennen 1.11.2006
0,00 €
Jos lainan maksu veloitetaan automaattisesti, peritään lainan maksuerän automaattisesta veloituksesta hoitotililtä jokaisen veloituksen yhteydessä - lainat 1.11.2006 alkaen
2,30 €
Luottoasiakirjan lähettäminen 

Hinta
Kun luottoasiakirja lähetetään takauksen tai muun allekirjoituksen hankkimiseksi toiseen pankkiin, peritään velalliselta kultakin lähetyskerralta (sis. ALV 24 %). Ei koske valtion varoista välitettyjä lainoja.20,00 €
Todistuksen antaminen 

Hinta
Asiakkaan pyytämistä todistuksista, joilla pankki ilmoittaa velan sekä maksettujen korkojen määrän (sis. postikulut), peritään yhteensä10,00 €
Pankkitunnuksilla henkilöpalveluna tai  Asiakaspostilla ilmoitettu velan määrä sekä arvio maksettavasta korosta määrätyltä ajalta, peritään todelliset työkustannukset (sis. postikulut), vähintään10,00 €
Todistuksesta, jossa ilmoitetaan velan määrä ja arvio maksettavasta korosta määrätyltä ajalta, peritään todelliset työkustannukset (sis. postikulut), vähintään10,00 €
Luoton noston peruutus 

Hinta 

Asiakkaalta peritään korvaus luoton noston peruutuksesta tai nostoajankohdan muuttamisesta, jos

 • viitekorkona on euribor ja lainan määrä on yli 3 000 000 euroa, tai
 • asiakas ja pankki ovat sopineet luotossa käytettävästä kiinteästä korkoprosentista vähintään 2 pankkipäivää ennen luoton nostoa.

Lisäksi peritään pankille mahdollisesti syntyvät todelliset jälleenrahoituksen purkamis- ja uudelleensijoituskustannukset.

1 % myönnetyn luoton määrästä, kuitenkin vähintään 168,19 €
Henkilöasiakkaan valuuttaluotot, ennen 1.1.2017 avatut luottosopimukset

Hinta
Valuuttaluoton noston yhteydessä peritään järjestelypalkkio myönnetylle pääomalle asuntoluotoista vähintäänvähintään 2 % kuitenkin vähintään 500,00
Järjestelypalkkio muista luotoista vähintään
vähintään 3 % kuitenkin vähintään 500,00
Luottoaikaa pidennettäessä järjestelypalkkio peritään pidennettävälle pääomalle.

Luottoehtojen muutokset

Jos seuraavia luottoehtoja halutaan muuttaa luottoajan puitteissa

 • luottovaluuttaa
 • koronmääräytymisjaksoa
 • maksuohjelmaa
 • tai muuta ehtoa,

tämä on mahdollista koronmääräytymisjakson vaihtumispäivänä, kun siitä sovitaan pankin kanssa vähintään viisi pankkipäivää ennen ko. koronmääräytymisjakson vaihtumista. Tällöin peritään kertapalkkiona Luottoehtojen muutokset  170,00 €

Luottoehtoja ei voi muuttaa kesken koronmääräytymisjakson.

Maksun laiminlyönti

Luoton automaattisen veloituksen epäonnistuttua katteen puuttumisen vuoksi tai velallisen muutoin laiminlyötyä koron, lyhennyksen tms. maksamisen määräaikana, häneltä peritään jokaisesta velalliselle, takaajalle tai vieraan pantin omistajalle puhelimitse tai kirjallisesti annettavasta muistutuksesta tai ilmoituksesta.

Valuuttamääräiset erät on maksettava maksupäivän, kuitenkin vähintään eräpäivän kurssiin.

5,00 €
Lainan ennenaikainen takaisinmaksu 

Asuntolainan ennenaikainen takaisinmaksu 1.12.2010 ja sen jälkeen nostetuista lainoista 

Lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta peritään luopumismaksua,

 • kun lainaa on myönnetty yli 20.000,00 euroa ja
 • lainan korko on kiinteä tai koronmääräytymisjakso on vähintään kolme vuotta.

Luopumismaksu peritään edellä mainituin edellytyksin myös lainan osan ennenaikaisesta takaisinmaksusta.

Muun kuin asuntolainan ennenaikainen takaisinmaksu 1.12.2010 ja sen jälkeen nostetuista lainoista

Pankilla on oikeus saada korvaus velalliselta tämän maksaessa luoton tai sen osan ennenaikaisesti, jos luoton korko on kiinteä.

Korvaus on enintään yksi prosentti takaisinmaksetun luoton määrästä tai, jos ennenaikaisen takaisinmaksun hetkellä luottosopimuksen päättymiseen on vähemmän kuin yksi vuosi, puoli prosenttia takaisinmaksetun luoton määrästä.
Korvauksena peritään kuitenkin enintään koron määrä ennenaikaisen takaisinmaksun ja luottosopimuksen päättymisen väliseltä ajanjaksolta.

Pankilla ei kuitenkaan ole oikeutta saada korvausta, jos luottoa on maksettu takaisin ennenaikaisesti viimeksi kuluneen vuoden aikana enintään 10.000 euroa tai takaisinmaksu suoritetaan lainaturvavakuutuksen nojalla.

Lainan ennenaikainen takaisinmaksu 1.1.1994-30.11.2010 nostetuista lainoista 

Lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta peritään luopumismaksua,

 • kun lainaa on myönnetty yli 16 818,79 euroa ja
 • lainan korko on kiinteä tai koronmääräytymisjakso on vähintään kolme vuotta, ja
 • lainan maksuajankohtana pankin tarjoaman vastaavan uuden lainan korkotaso on alempi kuin velallisen ennenaikaisesti maksaman lainan sovittu korko.

Luopumismaksu peritään edellä mainituin edellytyksin myös lainan osan ennenaikaisesta takaisinmaksusta.

Luopumismaksuna peritään enintään velkakirjan mukaisen koron ja vastaavan uuden lainan koron erotus kiinteäkorkoisen lainan jäljellä olevalta luottoajalta tai viitekorkoon sidotun lainan jäljellä olevalta koronmääräytymisjaksolta.