Vielä voit vaikuttaa vuoden 2019 verotukseen

Monen verovelvollisen kannattaisi nyt pysähtyä miettimään, miten omilla toimillaan voisi vielä vaikuttaa vuoden 2019 verotukseen. Keräsimme asioita, joita kannattaa ottaa huomioon.

Luovutustappioiden vähennysoikeus

Luovutustappiot, jotka ovat realisoituneet 1.1.2016 tai myöhemmin voidaan vähentää paitsi luovutusvoitoista, niin myös muista pääomatuloista. Aikaa on vielä viisi vuotta tappion syntymisvuoden jälkeen.  

Sen sijaan ennen 1.1.2016 syntyneet luovutustappiot voi vähentää vain luovutusvoitoista vielä viitenä seuraavana vuonna syntyneistä luovutusvoitoista. Näin ollen vuoden 2019 verotusta silmällä pitäen vuonna 2014 realisoituneet ja verotuksessa vahvistetut luovutustappiot voidaan vähentää vielä vuoden 2019 luovutusvoitoista.

PS-sopimuksen ja eläkevakuutussäästämisen verovähennys

Mikäli sinulla on PS-sopimus tai vapaaehtoinen eläkevakuutussopimus, muistathan, että maksut ovat vähennyskelpoisia 5 000 euroon saakka. Tämä antaa verovelvolliselle oikeuden 5 000 euron vähennykseen pääomatuloista, eli käytännössä vähintään 1 500 euron vähennyksen verojen määrään.

Yhteensä enintään 1 000 euron luovutukset verovuonna

Pienten myyntien luovutusvoitot ovat verottomia 1 000 euron luovutushintaan asti. Koska verovuoden kaikki luovutukset lasketaan yhteen, voitto on veronalaista tuloa, kun luovutushintojen yhteismäärä ylittää 1 000 euroa verovuoden aikana. 

Huomioi, että kyseessä on nimenomaan yhteenlasketut luovutushinnat, ei yhteenlasketut voitot. Esimerkiksi, jos tältä vuodelta ei ole vielä syntynyt luovutusvoittoja ja haluaisit luopua jostain osakkeesta tai rahasto-osuudesta, niin voit myydä sijoituksia jopa 1 000 euron edestä ilman, että mahdolliset luovutusvoitot joutuvat verotettavaksi. Tähän yhteenlaskettuun luovutushintojen 1 000 euron määrään lasketaan mukaan myös erääntyneet joukkovelkakirjalainat ja siten myös mm. sijoitusobligaatiot. Nekin ovat tämän verotussäännön mukaisia luovutuksia. Toisaalta tällaisen omaisuuden luovutustappio ei kuitenkaan ole vähennyskelpoinen, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa. 

Huomioi tärkeät päivämäärät

Mikäli haluat vaikuttaa vuoden 2019 verotukseen, seuraavat päivämäärät kannattaa huomioida.  

Kaupantekopäivä määrittää sen, mille verovuodelle luovutusvoitto tai -tappio kohdistuu. Osakemarkkinoiden vuoden viimeinen kaupantekopäivä Helsingin pörssissä on maanantai 30.12. ja tuolloin syntyneet kaupat katsotaan tämän vuoden kaupoiksi. 

Mikäli vuodelta 2019 näyttäisi koituvan jäännösveroja, niin verovelvollinen voi maksaa  lisäennakkoa Verohallinnon OmaVero-palvelussa. Tämä tapahtuu kirjautumalla esimerkiksi omilla pankkitunnuksilla OmaVero-palveluun ja hakemalla lisäennakkoa. Ohjeet OmaVero-palveluun löytyvät tarkemmin vero.fi-sivuilta.

Muistettavaa täydennettäessä ja korjatessa verovuotta 2019 koskevia verotietoja

Verotus suo veronmaksajille monia vähennysmahdollisuuksia ansio- ja pääomatuloihin. Nämä vähennysmahdollisuudet edellyttävät kuitenkin verovelvollisen aktiivisuutta. 

  • Hyödynnä vähennykset täysipainoisesti. Muista myös kotitalousvähennys. 
  • Älä jätä vähentämättä esimerkiksi vuokratulojen tai muiden pääomatulojen hankkimiseen liittyviä kuluja.
  • Asuntolainan koroista 25 % on vähennyskelpoista vuoden 2019 verotuksessa, kun taas esimerkiksi sijoitusasunnon hankintaan otetun lainan tai muun tulonhankkimisvelan korot ovat kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia. 
  • Muista vähentää myös mahdolliset työmatkakulusi ja muut tulonhankkimiskulut. 
  • Valitse edullisin tapa luovutusvoittojen verotukseen. Luovutusvoitto lasketaan joko vähentämällä myyntihinnasta hankintameno  tai käyttämällä hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettama on 40 % myyntihinnasta, jos kohde omistettu vähintään kymmenen vuotta ja 20 %, jos kohde on omistettu alle kymmenen vuotta. 
  • Tarkemmin verotietojen täydentämiseen ja korjauksiin sekä vähennyksiin ja näiden määriin kannattaa tutustua esimerkiksi Verohallinnon verkkosivuilla, vero.fi.

Älä anna pelkästään verotuksen ohjata päätöksiäsi

Kannattaa kuitenkin muistaa, että sijoituspäätöksiä tai muita omaisuuteen liittyviä järjestelyjä ei kannata tehdä pelkästään verotusnäkökulmien perusteella, vaan ratkaisevaa on asian kokonaisarviointi. Näin ollen asiantuntijan hyödyntäminen myös sijoitusasioissa on suositeltavaa.