Viisi lähipiirin keskustelunaihetta

Perinnöistä, kuolinpesän asioista tai itse kuolemasta puhuminen on joskus lähipiirissä hankalaa. Jälkipolvien elämä helpottuu, kun asioita on selvitetty ja niistä on puhuttu etukäteen. Kokosimme aiheita, joiden avulla keskusteluja voi avata.

Jos sairastuisit yllättäen

Sairauden tai muun toimintakyvyttömyyden varalta voit itse etukäteen järjestää asioiden hoidon edunvalvontavaltuutuksen avulla. Näin varmistat, että saat valtuutetuksi henkilön, johon luotat ja jonka kanssa voit sopia tehtävän vastaanottamisesta.

Lue lisääAvautuu uuteen ikkunaan

Henkivakuutuksen keskeinen sisältö on kuolemantapauksesta maksettava korvaus

Henkivakuutuksen tai kuolemantapausturvan tarpeellisuutta kannattaa pohtia omalla kohdallaan. Siinä missä perheelliselle voi olla tärkeää ottaa lisäturvaa esimerkiksi kuoleman varalle, voi yksinelävälle olla tärkeämpää varautua vakavan sairauden tai pysyvän työkyvyttömyyden varalta.

Nordea MyLife henkilövakuutukseen voit valita eri turvalajeja omien tarpeiden mukaan. 

Lue tarkemminAvautuu uuteen ikkunaan

Perintöveron määrään voi vaikuttaa

Perillinen voi halutessaan luopua perinnöstä, sillä perintöä ei ole pakko ottaa vastaan. Luopujan perintöosuus siirtyy tällöin jaettavaksi hänen omille perillisilleen. Varallisuuden siirtäminen tällä tavoin  suoraan yhden sukupolven yli voi lisäksi vaikuttaa perintöveron määrään. Tämä sopii luonnollisesti hyvin sellaisiin tilanteisiin, joissa oma taloudellinen tilanne on niin vakaa, ettei itsellä ole tarvetta perinnölle.

Esimerkiksi, jos iäkäs vanhempi menehtyy, voi hänen tyttärensä luopua vapaaehtoisesti omasta perintöosuudestaan, jolloin se jakautuu pienemmiksi osuuksiksi hänen lapsilleen. Saajat eivät maksa veroa alle 20 000 euron perinnöstä.

Tutustu, kuinka perintöveron määrä lasketaan ja kokeile laskuriaAvautuu uuteen ikkunaan  

Kuolinpesän pankkiasiat

Saamme pankkiin tiedon asiakkaamme kuolemasta Väestörekisterikeskuksesta. Tieto voi tulla viiveellä, joten pankkiin on hyvä ottaa myös itse yhteyttä ja ilmoittaa omaisen kuolemasta. Käymme yhdessä läpi vainajan pankkipalveluita, joista esimerkiksi suoramaksusopimukset pysyvät voimassa, mutta esimerkiksi pankkitunnusten voimassaolo päättyy.

Kuolinpesä voi avata kulutilin, jonka avulla kuolinpesän laskut voi maksaa osakkaan tai muun käyttöoikeudenhaltijan verkkopankissa jo ennen perunkirjoitusta.  

Kuolinpesän osakkaita ovat yleensä puoliso, perilliset ja mahdolliset testamentin saajat. Nämä osakkaat tunnistetaan pankissa perukirjan ja sen liitteiden perusteella. Nuo asiakirjat voi toimittaa sähköisesti meille Omapostilla: Nordea.fi/Omaposti. Lue tarkemmin www.nordea.fi/kuolinpesäAvautuu uuteen ikkunaan.

Saat kuolinpesään liittyviä neuvoja soittamalla Nordea 24/7 tai chattaamallaAvautuu uuteen ikkunaan

Muistin tueksi, jos omaisesi kuoleeAvautuu uuteen ikkunaan 

Mikä on oikea aika tehdä perinnönjako?

Monet perheet päättävät jättää kuolinpesän jakamatta, ja syitä tähän on monia. Pesää ei esimerkiksi jaeta lesken elinaikana, koska halutaan kunnioittaa lesken tahtoa. Joskus pesän varallisuus on niin vähäistä, etteivät perilliset koe jakoa tarpeelliseksi. Ja joskus taas varallisuutta on niin paljon, että jaosta sopiminen on vaikeaa. Yksikin pesänosakas voi toki jakoa vaatia, eikä jakamatta jättäminen lykkää perintöverotuksen toimittamista.

Lue lisääAvautuu uuteen ikkunaan

 


Edellä esitetty informaatio on esimerkinomaista, eikä sitä pidä tulkita henkilökohtaisena neuvontana. Saadaksesi omaan tilanteeseesi sopivia neuvoja, voit varata ajan konttorissasi palvelevalta varainhoidon lakimieheltä.