Talous yllättävässä elämäntilanteessa

Miten voit turvata perheen taloudellisen tilanteen elämän yllättäessä?

Kun oma varallisuustilanteesi muuttuu, esimerkiksi kun menet naimisiin, otat yhteisen asuntolainan, saat lapsia tai perinnön, perheen tilanne kannattaa käydä läpi. Nordean varainhoidon lakimies Laura Turpeinen ja Premium-varainhoitaja Tara Toikka kertovat, mitä tällöin kannattaa ottaa huomioon.

Mitä asioita jokaisen olisi hyvä huomioida etukäteen?

”Puolison kuolema aiheuttaa leskelle paljon velvollisuuksia juuri silloin, kun suru on suurin. Siksi on hyvä ottaa hyvissä ajoin huomioon, riittävätkö lesken rahat asumiseen ja miten lesken arjen taloutta helpotetaan – varsinkin silloin kun lapset ovat alaikäisiä.Laura Turpeinen

Kannattaa myös selvittää hyvissä ajoin, miten käy yhteisten velkojen tai kenen nimissä omaisuus on. Esimerkiksi avioliitossa kaikista varoista ei tule automaattisesti yhteisiä, eikä leski saa automaattisesti puolta vainajan omaisuudesta. Lesken asemaan voidaan kuitenkin halutessa vaikuttaa avioehtosopimuksella ja testamentilla. On myös hyvä varmistaa ajoissa, miten jälkipolvet tulevat huomioiduksi.”

Mitä voin tehdä turvatakseni läheisteni toimeentulon jatkossakin?

 ”Nordea tarjoaa Premium-asiakkailleen Varallisuus 360 -suunnitelmanAvautuu uuteen ikkunaan, jonka avulla voi tehdä perintösuunnittelua ja suunnitella varallisuuden siirtoja. Oma varainhoitaja sekä varainhoidon lakimies kartoittavat asiakkaan kokonaistilanteen, johon sisältyvät asiakkaan perhe- ja varallisuustilanne sekä perhe- ja jäämistöoikeudelliset kysymykset, kuten edunvalvontavaltakirja, testamentti, avioehtosopimukset, aviolesken oikeudet, omistussuhteet, vakuutukset ja edunsaajat. Eri asiakirjojen yhteisvaikutukset tarkistetaan, jotta esimerkiksi avioehtosopimukset ja testamentit eivät tee toisiaan tyhjäksi.Tara Toikka

Näiden tietojen pohjalta varainhoidon lakimies tekee asiakkaalle yksilöllisen ja henkilökohtaisen Varallisuus 360-suunnitelman, joka sisältää asiakkaan henkilökohtaiseen tilanteeseen sopivan kokonaisratkaisun ja auttaa nostamaan varautumisen astetta hyvissä ajoin. Henkilökohtaisen kokemuksemme perusteella tyytyväisyysprosentti on ollut täydet sata.”

Millaisin keinoin voin varmistaa, ettei talousasioista tarvitse huolehtia?

Henkivakuutus turvaa perheen toimeentuloa ja auttaa taloudellisesti vaikeassa tilanteessa. Vakuutusturva voi esimerkiksi kattaa perillisille koituvat, asuntoon liittyvät perintöverot, silloin kun säästöjä ei vielä ole ja kun lainan osuus asunnosta on vielä suuri. Esimerkiksi Nordean henkilövakuutus MyLifeAvautuu uuteen ikkunaan tarjoaa asiakkaan omaan elämäntilanteeseen sopivan ratkaisun. Vakuutukseen liitettävän uuden ja maksuttoman MyLifeGoAvautuu uuteen ikkunaan-ominaisuuden avulla omaa vakuutusturvaa voi korottaa pelkästään arkiliikunnalla 15-25%.

Korkosuojaus on hyvä tapa turvata asuntolainan takaisinmaksu. Jos toiselle sattuu jotain, korkosuojauksenAvautuu uuteen ikkunaan ansiosta asuntolainan korko pysyy samana koko korkosuojauksen ajan (3-15 vuotta tarpeen mukaan). Laina-aika voi olla suojausta pidempi, sillä koroilla on eniten merkitystä laina-ajan alussa, jolloin laina on suurimmillaan. Korkosuojaus on myös tällä hetkellä edullista, koska korot ovat matalalla.

Säästäminen on yksi parhaista keinoista luoda omaan talouteen turvaa. Mitä aikaisemmin säännöllisen säästämisenAvautuu uuteen ikkunaan aloittaa, sitä pienempi kertasumma riittää ja sitä suurempi korkoa korolle -efekti on. Kun kaikki talouden rahat eivät ole kiinni asuntolainassa, säästöt antavat myös puskuria yllättäviin tai isompiin menoihin. Lapselle voi myös avata oman tilin ja säästää tälle suoraan. Tämä mahdollistaa myös perinnön osittaisen verovapaan siirtämisen perilliselle etukäteen.”

Varallisuus 360 -suunnittelun varainhoidon lakimiehen kanssa voit varata omalta varainhoitajaltasi.

Soita Nordea 24/7 0200 3000 (pvm/mpm*) tai lähetä viesti varainhoitajallesi verkkopankin postin välityksellä. Palvelu on maksullinen. Varallisuus 360 -suunnitelman hinta on 180 EUR, sis alv 24 %. Suunnitelmassa ehdotetut ja toteutettaviksi sovitut toimenpiteet laskutetaan erikseen.