Säästöhenkivakuutus osana perintösuunnittelua

Kannattaako säästöhenkivakuutukseen sijoittaa? Entä minkälaisia hyötyjä se sisältää?

Premium-varainhoitaja Jenna Koskinen ja varainhoidon lakimies Heini Alopaeus Senaatintorin Premium-yksiköstä kertovat, missä tilanteissa säästöhenkivakuutus voisi sopia sinulle sekä kuinka säästöhenkivakuutukseen sijoitettu pääoma on mahdollista turvata markkinoiden heilahteluilta.

– Kun käymme asiakkaan kanssa läpi hänen sijoitustavoitteitaan ja toiveitaan, nousee säästöhenkivakuutus puheenaiheeksi erityisesti silloin, kun kertynyttä varallisuutta on ajateltu siirtyvän perintönä esimerkiksi lapsille tai lapsenlapsille. Säästöhenkivakuutuksen avulla varallisuuden siirtäminen nimetylle saajalle onnistuu helposti ilman erillistä testamenttia, kertoo Jenna.

Säästöhenkivakuutus on usein pitkäkestoinen sopimus, ja sijoituksien arvonvaihtelu voi mietityttää erityisesti iäkkäimpiä asiakkaita. Säästöhenkivakuutus sopii kuitenkin hyvin myös henkilöille, jotka haluavat turvan sijoitetulle pääomalle. Tässä on apuna säästöhenkivakuutukseen liitettävä Perintöturva-ominaisuus, joka turvaa sijoitetun pääoman kuolemantapauksessa.

– Perintöturvassa säästöjen kehityksestä riippumatta edunsaajien korvaus on pienimmilläänkin yhtä suuri kuin vakuutukseen maksetut maksut, Jenna lisää. 

 

Nordea Perintöturva

– Sijoituskohteeksi valitaan yksi sijoituskori neljästä eri vaihtoehdosta, esimerkiksi maltillista tuottoa tavoitteleva Tuottokori. Koska salkunhoitaja hoitaa sijoituskoria aktiivisesti, säästöhenkivakuutus, jossa on Perintöturva-ominaisuus, on asiakkaalle varsin helppohoitoinen ratkaisu, Jenna kertoo. 

Oma varainhoitaja ja varainhoidon lakimies tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaan parhaaksi

Kun säästöhenkivakuutus avataan perintösuunnittelumielessä, on tärkeää huomioida myös muu varallisuus ja tehty perintösuunnittelu, kuten testamentti.

– Kuten sijoittamisessa ja perintösuunnittelussa yleensä, myös säästöhenkivakuutusta avattaessa on  otettava huomioon monia juridisia yksityiskohtia. Tästä syystä Varallisuus 360 -suunnitelmanAvautuu uuteen ikkunaan tekeminen yhdessä lakimiehemme kanssa voi olla järkevää, mainitsee Jenna.

Nimensä mukaisesti Varallisuus 360 -suunnitelmaa tehtäessä pyörähdetään asiakkaan ympäri täydet 360 astetta,  ja asiakas saa kokonaisvaltaisen kartoituksen oman varallisuutensa kasvattamisesta, turvaamisesta sekä eteenpäin siirtämisestä.

– Lakimiehenä tuon juridisen näkemyksen asiakkaan tilanteeseen. Varallisuus 360 -suunnitelman tekemiseen kuuluu kaksi tapaamista, joista ensimmäisessä kartoitetaan tarvittavat tiedot asiakkaan talouden, perheen ja toiveiden osalta. Toinen tapaaminen pidetään usein yhdessä lakimiehen ja oman varainhoitajan kanssa, jolloin käymme yhdessä läpi suositeltuja toimenpiteitä, kertoo Heini.

Perintösuunnittelua mietittäessä tulee esille monenlaisia juridisia kysymyksiä. Esimerkiksi säästöhenkivakuutuksessa asiakkaita kiinnostaa sijoitusvakuutuksen käyttäytyminen korvauksen maksamisen osalta.

– Yksi säästöhenkivakuutuksen eduista on, että vakuutuksen päättyessä kuolemaan ei korvausta jaeta osana muuta perinnönjakoa, vaan se maksetaan edunsaajamääräyksen mukaisesti suoraan edunsaajille.

– Säästöhenkivakuutuksesta maksettava korvaus voi auttaa perinnönsaajaa esimerkiksi perintöverojen maksussa, erityisesti tilanteissa joissa perinnöksi jää muutoin pääasiassa kiinteää omaisuutta tai perinnönjako syystä tai toisesta viivästyy, Heini mainitsee.

– Kuitenkin jos edunsaajaksi on valittu kuolinpesä, jaetaan vakuutuskorvaus osana muuta perinnönjakoa.

Edunsaajamääräys kannattaakin miettiä ja valita huolella, sillä se määrittelee vakuutuskorvauksen saajan. Edunsaajamääräyksen avulla on mahdollista ohjata varoja nimetylle saajalle ilman erillistä testamenttia, ja edunsaajien puolisoilta on mahdollista rajata pois avio-oikeus vakuutuskorvaukseen.

Perintöturva suojaa säästöjäsi kurssinotkahduksilta

Säästöhenkivakuutukseen liitettävä Perintöturva-ominaisuus turvaa sijoittamasi pääoman kuolemantapauksessa. Säästöjesi kehityksestä riippumatta edunsaajiesi korvaus on pienimmilläänkin yhtä suuri kuin vakuutukseen maksamasi maksut, joista on vähennetty mahdolliset takaisinostot.

Turvasta maksat ainoastaan säästöjesi ollessa pienemmät kuin sopimukseen sijoittamasi pääoma. Säästöjen kehittyessä positiivisesti Perintöturva-ominaisuus on maksuton. Perintöturva on mahdollista liittää uuteen Nordea Visio -säästöhenkivakuutukseen.

Lue lisää Nordea Visio -säästöhenkivakuutuksesta ja PerintöturvastaAvautuu uuteen ikkunaan

Nordea Visio -säästöhenkivakuutuksen ja siihen liitettävän Perintöturva-ominaisuuden myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy myy Nordea Visiota asiamiehenään toimivan Nordea Bank Oyj:n kautta.