Säästöhenkivakuutuksen edunsaajamääräys

Onko säästöhenkivakuutuksesi edunsaajamääräys ajantasalla?

Säästöhenkivakuutuksen edunsaajamääräys määrittelee, kenelle vakuutuskorvaus maksetaan sopimuksen päättyessä sovittuna eräpäivänä tai vakuutetun kuolemantapauksessa. Edunsaajamääräyksiä kannattaa miettiä huolellisesti osana hyvää perintösuunnittelua ja elämäntilanteiden muuttuessa.

Yleinen vai erityinen edunsaajamääräys?

Edunsaajamääräykset jaetaan niin sanottuihin yleisiin ja erityisiin edunsaajamääräyksiin. Yleisiä edunsaajamääräyksiä ovat ”puoliso”, ”lapset”, ”puoliso ja lapset” ja ”omaiset””, ja niitä tulkitaan vakuutussopimuslain säännösten mukaan. Yleisiin edunsaajamääräyksiin liittyy lukuun ottamatta ”puoliso”-edunsaajamääräystä sijaantulo-oikeus, eli kuolleen edunsaajan tilalle tulevat hänen jälkeläisensä. 

Kaikkia muita kuin yllä mainittuja yleisiä edunsaajamääräyksiä pidetään erityisinä edunsaajamääräyksinä; erityisiä edunsaajamääräyksiä ovat niin ”lapsenlapset” kuin erikseen nimeltä mainitut edunsaajatkin. Erityisissä edunsaajamääräyksissä ei ole automaattista sijaantulo-oikeutta. Näin ollen vakuutuskorvaus jaetaan elossa olevien edunsaajien kesken, ellei ole toisin määrätty. Jos vakuutuksenottaja on määrännyt edunsaajalle tietyn määräosan korvauksesta, kuolleen edunsaajan osuus suoritetaan vakuutuksenottajan kuolinpesään, ellei sijaantulosta ole mainintaa edunsaajamääräyksessä. 

Koska edunsaajamääräyksen valinta ratkaisee vakuutuskorvauksen saajan, on sen muotoon syytä kiinnittää erityistä huomiota. Edunsaaja tulee ilmoittaa mahdollisimman selkeästi. Mitä yksilöidympi edunsaajatieto on, sitä sujuvammin korvaus aikanaan siirtyy edunsaajan käyttöön. 

On tärkeää huomioida edunsaajamääräysten merkitys, sillä esimerkiksi avopuolisoa ei rinnasteta aviopuolisoon edunsaajamääräyksen ”puoliso” perusteella. Mikäli edunsaajaksi halutaan avopuoliso, tulee hänet aina nimetä edunsaajamääräykseen erikseen. 

Edunsaajamääräys ohittaa testamentin

On hyvä muistaa, että testamentti tai avioehto eivät poissulje säästöhenkivakuutuksen edunsaajamääräystä, vaan vakuutuskorvaus maksetaan edunsaajamääräyksessä mainitulle edunsaajalle. Edunsaajamääräyksen avulla onkin mahdollista ohjata varoja halutulla tavalla ilman erillistä testamenttia. Mikäli varojen toivotaan pysyvän omassa suvussa, on edunsaajamääräyksen avulla myös mahdollista poissulkea avio-oikeus edunsaajan puolisolta.

Edunsaajamääräystä on mahdollista muuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Muutoksen voi tehdä esimerkiksi lähettämällä viesti verkkopankin tai mobiilipankin Ota yhteyttä -toiminnon kautta.

Lue lisää edunsaajamääräyksistäAvautuu uuteen ikkunaan 

Hyödy säästöhenkivakuutuksen monipuolisista eduista

  • Voit sijoittaa yhden sopimuksen sisällä useisiin eri sijoituskohteisiin. 
  • Voit vaihtaa sijoituskohteita sopimuksen sisällä maksutta, ilman veroseuraamuksia. 
  • Voit ohjata varojasi haluamallasi tavalla ilman testamenttia. 
  • Valittavissasi on monipuolinen valikoima sijoituskohteita, kuten rahastot, sijoituskorit ja sijoitusobligaatiot. 
  • Sopimus joustaa elämäntilanteiden muuttuessa – voit tehdä lisäsijoituksia ja nostaa varoja kesken sopimusajan. 
  • Voit hoitaa ja seurata sopimustasi kätevästi verkkopankissa.