Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Pääomaturvattu sijoittaminen

Pääomaturvattu sijoittaminen on tunnettu sijoitusmuoto maailmalla. Suomalaisetkin ovat pikkuhiljaa päässeet tutustumaan pääomaturvattujen sijoitustuotteiden maailmaan, mutta ne ovat edelleen melko pienellä käytöllä kotimaassamme. Tuotteille löytyy kuitenkin aikansa ja paikkansa useimpien sijoittajien tai säästäjien salkuissa.

Pääomaturvatut tuotteet ovat matalan riskin tuotteita, mutta sijoittaja ei kuitenkaan joudu luopumaan mahdollisuudesta houkuttelevaankin tuottoon näkemyksen osuessa oikeaan. Tuotteiden ominaisin piirre onkin nimellispääoman palautuminen eräpäivänä kohde-etuuden arvonkehityksestä riippumatta. Tämä poikkeaa useista muista sijoitusmuodoista, joissa sijoittaja saattaa menettää rahaa, jos kohde-etuuden (osake, indeksi, asunto tms.) arvo kehittyy ei-toivottuun suuntaan. 

Millaisissa tilanteissa tästä ominaisuudesta voi olla hyötyä?

  1. Sijoittaja ei halua riskeerata sijoittamaansa summaa, mutta haluaa mahdollisuuden tuottoon. Tämä lienee yleisin syy sijoittaa pääomaturvattuun tuotteeseen. Sijoittaja haluaa olla mukana markkinoiden nousussa, mutta syystä tai toisesta (esimerkiksi pelätessään markkinaromahdusta) ei halua ottaa riskiä niiden laskusta.
  2. Sijoittaja tarvitsee sijoittamansa rahan myöhemmin ja haluaa mahdollisuuden tuottoon siltä ajalta kun rahat ovat kiinni sijoituksessa. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi lähellä eläköitymistä, kun sijoittaja haluaa tuottoa eläkesäästöilleen, mutta ei halua vaarantaa tulevia eläkepäiviään näkemyksen mennessä väärin. Toinen mahdollisuus voisi olla esimerkiksi, että sijoittaja on saanut suurehkon rahasumman, jonka hän tarvitsee viiden vuoden päästä johonkin isompaan hankintaan.
  3. Ihmiset vihaavat häviämistä enemmän kuin rakastavat voittamista. Tämä on tieteellisesti tutkittu fakta, joka on osa niin sanottua prospektiteoriaa. Sen mukaan ihminen tuntee suurempaa inhoa häviämistä kohtaan ja pienempää intoa voittamista kohtaan. Tämä teoria pätee myös sijoittamisessa. Mikäli sijoittaja haluaa suojautua tältä psykologiselta tekijältä, hän voi valita pääomaturvatun sijoituksen.

Pääomaturvatun tuotteen riski rajautuu käytännössä liikkeeseenlaskijariskiin ja mahdolliseen ylikurssiin. Liikkeeseenlaskijariskillä tarkoitetaan riskiä siitä, onko tuotteen ”tekijä” maksukykyinen. Sijoitettaessa pääomaturvattuun tuotteeseen, jonka tarkoitus on usein varmistaa pääoman palautuminen eräpäivänä, tämän riskin minimoimista ei voi vähätellä. 

Liikkeeseenlaskijariski realisoitui edellisen pankkikriisin aikana valitettavan hyvin, kun suuri investointipankki Lehman Brothers tuli maksukyvyttömäksi ja sen liikkeeseenlaskemat pääomaturvatut tuotteet menettivät turvansa. Parhaiten tältä riskiltä pystyy välttymään valitsemalla vakavaraisen liikkeeseenlaskijan, jolla on korkea luottoluokitus.

Ylikurssi on tuotteen nimellisarvon ylittävä osuus merkintähintaa. Mikäli tuotteen nimellispääoma on 1 000 euroa ja sen merkintähinta on 1 050 euroa, sisältää tuote 5 prosentin ylikurssin. Ylikurssia ei palauteta eräpäivänä, joka mikä muodostaa sijoittajalle ylikurssiriskin. Mikäli tuote tuottaisi vähemmän kuin 5 prosenttia, jäisi sijoitus tappiolliseksi.

Nordea tarjoaa omaa kansainvälistä sijoitusstrategiaansa seuraavia pääomaturvattuja Sijoitusobligaatioita myytäväksi jatkuvasti. Valikoimaa päivitetään tasaisin väliajoin, jotta sijoituskohteet pysyvät ajankohtaisina. 

Tutustu nyt myynnissä oleviin tuotteisiinAvautuu uuteen ikkunaan