Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Onko omaisuus yhteistä?

Perheen perustaminen on elämän kulta-aikaa. Keväällä häiden suunnittelu on monella mielessä. Nuoren parin ja etenkin vähän kypsemmässä iässä olevien avioituessa, on tärkeää ymmärtää avioliiton juridinen ja taloudellinen merkitys. Avioliitto vaikuttaa mm. verotukseen, perinnönjakoon ja lesken oikeuksiin.

Jutta VuoksenmaaVarainhoidon lakimies Jutta Vuoksenmaa Espoo Iso Omenan Premium-konttorista avaa tärkeimpiä aviopuolisoiden omaisuuteen liittyviä asioita. 

Omaisuus ja velat ovat erillistä

Kumpikin puoliso omistaa yksin nimissään olevan omaisuutensa. Molemmat puolisot voivat toki myös omistaa omaisuutta yhdessä. Omistusosuudet selviävät esimerkiksi asunto-osakeyhtiön osakasluettelosta tai kiinteistön lainhuutotodistuksesta.

Myös puolisoiden velat ja velkavastuu ovat erillisiä lukuun ottamatta elatuksesta aiheutuneita velkoja.

Vallintarajoitukset suojaavat kotia

Aviopuolisoiden suojaksi on säädetty vallintarajoituksia, joiden tarkoituksena on suojata erityisesti perheen asumista. Tärkein vallintarajoitus koskee puolisoiden kotia. Vaikka toinen puolisoista omistaisi sen yksinään, tarvitaan puolison suostumus kodin myymiseen, vuokraamiseen tai muuhun luovuttamiseen.

Avio-oikeus toisen omaisuuteen

Puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avioliiton aikana avio-oikeus on piilevää. Avioliiton päättyessä eroon tai kuolemaan avio-oikeus toteutetaan toimittamalla ositus. Avio-oikeus tarkoittaa sitä, että kummallekin puolisolle kuuluu puolet puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden yhteenlasketusta säästöstä. Osituksessa varakkaampi puoliso maksaa tasinkona omasta omaisuudestaan toiselle puolisolle niin paljon, että omaisuustasapaino saavutetaan. Avio-oikeudella suojellaan siis vähemmän omistavaa puolisoa. 

Avio-oikeus voidaan poissulkea puolisoiden yhdessä tekemällä avioehtosopimuksella. Myös lahjanantaja tai testamentintekijä voi määrätä, että saatu omaisuus on avio-oikeudesta vapaata.

Avioehtosopimus rajoittaa avio-oikeutta

Avioehtosopimuksella puolisot voivat määrätä, että avio-oikeus on suljettu pois joko kaiken tai tietyn omaisuuden osalta. Sopimus voidaan tehdä jo ennen avioliittoa tai milloin tahansa avioliiton aikana tai se  voidaan tehdä vain avioeron varalta. Avioehtosopimus on määrämuotoinen, ja se tulee rekisteröidä maistraattiin. Sen voi muuttaa tai purkaa vain puolisoiden yhteisellä päätöksellä ja vain tekemällä uuden avioehtosopimuksen, joka niin ikään rekisteröidään maistraatissa 

Nordean varainhoidon lakimiehet ovat erikoistuneet perhe- ja perintöoikeuden kysymyksiin. He käyvät kanssanne läpi teidän henkilökohtaiseen kokonaistilanteeseenne liittyvät asiat ja laativat ammattitaidolla tarvittavat asiakirjat. 

Varautumalla asioihin etukäteen saatte mielenrauhaa ja taloudellista turvaa. Sen jälkeen voitte hyvillä mielin keskittyä täysin rinnoin itse häähumuun ja toisiinne.