Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Allokaatiokorit

Yksilöllistä palvelua sinulle Premium-asiakkaamme

Voit valtuuttaa meidät hoitamaan vakuutussäästöjäsi yhdessä sovittavalla tavalla omien tavoitteittesi ja riskitasosi mukaan Nordea Allokaatiokorien avulla. Allokaatiokorit sopivat sinulle, jos toivot, että vakuutussäästöjäsi hoidetaan ammattimaisesti ja aktiivisesti, eikä sinulla itselläsi ole aikaa, osaamista tai kiinnostusta osallistua sijoituspäätösten tekemiseen, joten haluat jättää sijoituspäätökset kokonaan ammattilaisten käsiin.

Nordea Allokaatiokorit ovat Nordea Henkivakuutuksen hallinnoimia sijoituskoreja, jotka voidaan liittää Nordea Henkivakuutuksen tarjoamiin säästöhenkivakuutuksiin ja kapitalisaatiosopimuksiin. Valitsemalla Allokaatiokorit valtuutat meidät valitsemaan sijoituskohteet puolestasi ja hoitamaan niitä ammattimaisesti. Voit valita Allokaatiokorin jos sijoituksesi on 100 000 euroa tai enemmän.  

Allokaatiokorien salkunhoidosta vastaa Nordea Investment Management. 

Hyödy Allokaatiokorien eduista

Nordea Allokaatiokorit sisältävät monipuolisia etuja. Vakuutussäästöjäsi hoidetaan ammattimaisesti ja aktiivisesti juuri sinun odotuksesi ja riskinottohalusi huomioiden. Kokenut, ammattilaisista koostuva salkunhoitotiimimme ja koko Nordean pohjoismainen analyysiosaaminen niin osake- kuin korkomarkkinoilla ovat palveluksessasi. Salkunhoitajat hyödyntävät Nordean rahastojen lisäksi myös tarkkaan valittujen yhteistyökumppaneiden rahastoja. Allokaatiokoreissa on sijoituskohteita, jotka tavallisesti ovat tarjolla vain institutionaalisille sijoittajille. Ympäristöasiat, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinnointitapa integroidaan kaikkeen sijoitustoimintaan. Voit kätevästi seurata sijoituskohteiden jakaumaa omaisuudenhoitoraportilta ja verkkopankista. 

Allokaatiokorien hyötyjen lisäksi pääset nauttimaan vakuutussäästämiseen liittyvistä monipuolisista eduista. Esimerkiksi sijoituskohteiden vaihdon yhteydessä ei mahdollista tuottoa veroteta eikä vaihtoja tarvitse ilmoittaa verotuksessa. Vakuutuksesta tehtävät varojen nostot ennen vakuutuksen päättymistä tapahtuvat ensisijaisesti pääomasta, ja tuottoa verotetaan vasta sitä nostettaessa.

Sijoitusprofiilit Allokaatiokoreissa

Allokaatiokorien välillä voit valita itsellesi sopivan sijoitusprofiilin viidestä erilaisesta sijoitusprofiilista, joista neljä on valittavissa myös ilman kotimaisia osakkeita. Siten valitset kaikkiaan yhdeksästä vaihtoehdosta tavoittelemaasi tuottoon ja riskitasoosi sopivimman profiilin, johon salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteet sovittujen periaatteiden ja Allokaatiokorien sääntöjen mukaisesti. Voit vaihtaa valitsemasi profiilin sijoitusaikana ilman kuluja tai tuoton verotusta. Sijoitusprofiilien salkunhoito toteutetaan Nordea Henkivakuutuksen tarjoamien Allokaatiokorien kautta. 

Varainhoitajasi kertoo mielellään lisää Nordea Allokaatiokoreista.

allokaatiokorit

Nordea Allokaatiokorit tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Yhtiön rekisteröity osoite on Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea, Helsinki. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy on Suomeen rekisteröity henkivakuutusyhtiö. Yhtiö kuuluu Nordea-konserniin, joka on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy tarjoaa vakuutussopimustensa arvonkehityksen liitettäväksi Nordea Allokaatiokoreihin asiamiehenään toimivan Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen kautta. Nordea Allokaatiokorien hallinnoinnista vastaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy. Nordea Allokaatiokorit eivät ole sijoitusrahastolain sääntelemiä sijoitusrahastoja eivätkä ne siten ole Sijoittajien Korvausrahaston eikä Talletussuojarahaston piirissä. Vakuutuksenottajan tulee perehtyä myös muuhun Nordea Allokaatiokoreja koskevaan materiaaliin, erityisesti sääntöihin, sekä vakuutussopimuksen tuotemateriaaliin. Markkinatilanteesta riippuen Nordea Allokaatiokorien arvo voi nousta tai laskea. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida Allokaatiokorien tuottotasoa tulevaisuudessa. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ei vastaa hallinnoimiensa sijoituskorien, niihin liitettyjen sijoitussidonnaisten säästöjen taikka säästöjen arvoa määrittävien sijoitusten arvonkehityksestä tai mahdollisesta arvon alentumisesta. Sijoitussidonnaisiin säästöihin liittyy riski myös mahdollisesta pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Verotus voi muuttua sopimusaikana.